Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

157 träffar

Oändligheten är större än vad vi kan förstå

Det här är ett kort moment för att få eleverna att reflektera över oändligheten. Detta koncept är lämpligt att börja med eftersom det är så otroligt abstrakt och på många sätt rör sig till gränslandet...

Smaka på vetenskapens gränser

Det är också ett kort moment för att få eleverna att reflektera över att det vi vet har gränser och att vetenskapen inte (än) har alla svar på saker som rör vår existens och vårt ursprung. Syftet är i...

Smaka på trons gränser

Här möter du ännu ett kort moment för att få eleverna att reflektera över att tro till sin natur rör sig i ett område där vi inte kan bevisa påståenden i vetenskaplig bemärkelse. Syftet är inte att ut...

Min fakta är bättre än din fakta, mitt tyckande är bättre än ditt tyckande, min tro är bättre än din tro?

Det här är ett tredelat moment för att få eleverna att reflektera över att det är lättare att jämföra/diskutera/argumentera fakta (för att det går att kontrollera) än tyckande (för att smaken är som b...

När är jag censurerad?

I detta för lektionen avslutande momentet tittar vi på den allt viktigare frågan om när någons yttrandefrihet blir inskränkt eller kränkt. Människor känner sig allt oftare cencurerade när det nog egen...

Vilken sorts negativ åsikt om dig skulle göra dig mest ledsen?

Ett kort moment för att få eleverna att fundera kring vilket ifrågasättande eller negativ åsikt om dem själva som skulle göra dem mest ledsna. Låt alla elever själva gå igenom påståendena och rangordn...

Hur lätt är det att ändra sig egentligen?

Ett kort moment för att få eleverna att fundera kring vad i sitt liv, sina åsikter och sin personlighet de skulle ha lättast att ändra. Låt alla elever själva gå igenom påståendena och rangordna dem p...

Slutsatser och livstips

Ett kort avslutande moment för att summera det som varit i fokus under lektionen och samtidigt ge några konkreta tips för hur en blir bättre på att debattera/argumentera samtidigt som en inte sårar nå...

Alla har rätt till sin egen åsikt

I detta moment undersöker klassen påståendet ”Alla har rätt till sin egen åsikt”, som en hör ganska ofta. Är det sant eller är det en sanning med modifikation? Läraren har förberett sig fö...

Introduktion till analys med kort förklaring och exempel

Ett moment i vilken du som lärare fördjupar elevernas kunskaper kring hur en gör en bra analys. Förbered momentet genom att själv repetera det relevanta stoffet och lägg upp en plan för hur du ska pre...