Gå direkt till innehållet

En lektion i vilken du som lärare:

Inleder arbetsområdet men en enkel fråga som nog ändå kan leda till diskussion.
Presenterar arbetsområdet och den pedagogiska planeringen.
Går igenom hur klassen ska arbeta och kommer överens om en lämplig examination tillsammans med eleverna.

Avsluta lektionen med att sammanfatta dagen lektion och ta ut riktningen för nästa lektion: Kärlek – vad är det?

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Får 14-åringar ha sex?

Introduktion

Till lärare

Ett moment i vilket du som lärare ställer en enkel fråga och ser vad elevernas svar tar dig.

 

Förbered

Förbered lektionen genom att vid behov läsa in dig på relevant lagstiftning och fundera kring vad du vill ha ut av lektionen.

 

Genomför

Utan att först introducera arbetsområdet eller prata om vad vilket ämnen ni nu ska jobba med – ställ frågan: ”Får 14-åringar ha sex?”

Gissningsvis kommer svaren att variera i klassen. Några kommer nog att svara ”ja” men det är säkerligen en hel del elever som svarar ”nej” på frågan eftersom konceptet ”byxmyndig” och andra liknande uttryck är ganska vanliga. Det finns en ganska utbredd föreställning om att en måste vara minst 15 för att ha sex. Fortsätt diskussionen i klassen och var lyhörd för var diskussionen tar er. Sortera in frågorna i minnesbanken och anpassa arbetsområdet med nya utvidgningar vid behov.

 

Följdfrågor till den inledande som kanske är lämpliga:

  • Varför finns det över huvud taget en 15-årsgräns för sex? Vad är lagstiftningens syfte?
  • Borde det finnas någon form av gräns för när en kan ha sex?
  • Vem har rätt att bestämma om de är redo för sex eller inte?
  • Finns det någon sorts samtycke som krävs? Vilka signaler är nödvändiga för att sex ska vara lämpligt? Måste det vara ett ”kom och ha sex med mig” eller kan något annat räcka?
  • Är en 13-14-15-16-åring redo för att ha sex?
  • Och när ni nu haft en lång diskussion om det – vad menar eleverna i klassen när de använder uttrycket sex? Vad ingår i konceptet? Är det bara samlag som är sex eller räknas hångel och petting som sex? Räcker det med att kyssas och klämma lite på varandra för att det ska vara sex?

Till elever

Ett fråga som sätter igång hela arbetsområdet: får 14-åringar ha sex?

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Presentation av arbetsområde och pedagogisk planering

Introduktion

Till lärare

Ett moment i vilket du går igenom arbetsområdet och den pedagogiska planeringen.

 

Förbered

Förbered momentet innan lektionen genom att plocka fram och gå igenom den pedagogiska planeringen.

 

Genomför

Gå igenom den pedagogiska planeringen med eleverna. Lägg särskild vikt vid vad som faktiskt ska göras under arbetsområdet, vilka färdigheter som övas och vilka kunskapskrav som ska bedömas. Var konkret, ge exempel. Inbjud eleverna att ställa frågor. Lämna inte planeringen förrän alla elever säkert vet vad som förväntas av dem.

Till elever

För att veta vad arbetsområdet handlar om, varför ni läser det, vad du ska kunna när det är över och hur du ska kunna visa din kunskap går ni tillsammans igenom områdets pedagogiska planering.

Lyssna, anteckna vid behov och ställ frågor om det är något du inte förstår.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Diskussion kring arbetsformer och examinationsformer

Introduktion

Till lärare

Ett moment i vilket ni tillsammans bestämmer på vilket sätt ni ska arbeta med arbetsområdet, hur det ska examineras och vilka tidsramar som gäller.

Förbered momentet genom att mycket tydligt att koll på vad du som lärare ser som måsten inför arbetsområdet och vad som faktiskt är öppet för elevinflytande. Utifrån dessa ramar kan du sedan bjuda in eleverna till att få riktigt inflytande över de faktorer som faktiskt inte är huggna i sten på grund av saker som schema, terminsplanering etc.

Diskutera med eleverna. Berätta vad slutmålet ska bli och inbjud dem att hjälpa till att hitta bästa vägen dit – för klassen och för sig själva som elever. Tänk på att det ju inte alltid är viktigt att alla elever göra på samma sätt hela tiden.

Till elever

Det finns många olika sätt att jobba med och examinera ett område om kärlek och sex. 

Med er lärare som utgångspunkt, hjälp till att bidra med tankar och idéer hur ni bäst kan visa er kunskap. Vilken examinationsform passar dig bäst personligen, vilket examinationsform skulle du behöva öva på för att förbättra dina färdigheter, vilken examinationsform tycker du verkar lämpligast med tanke på den tid ni har till förfogande?

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.