Gå direkt till innehållet

En lektion i vilken du som lärare:

 • Tittar lite på kärlekens historia.
 • Tittar lite på hur viktig kärleken är i olika kulturer.
 • Jämför arrangerade äktenskap med kärleksäktenskap.

Avsluta lektionen med att sammanfatta dagen lektion och ta ut riktningen för nästa lektion: Könsidentitet.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Det romantiska kärlekskonceptet

Den vidunderliga kärlekens historia

Till lärare

Ett moment i vilket du som lärare hjälper eleverna att se kärleken i ett historiskt ljus.

 

Förbered

Förbered lektionen genom att plocka fram och gå igenom materialet du vill använda – det bifogade eller en egen.

 

Genomför

Innan du går igenom materialet med eleverna. Be dem fundera på hur de tror att människor förr i tiden såg på kärlek.

 • Hur tror du människor såg på kärlek när vi levde som grottmänniskor?
 • Hur såg de på kärlek för 2000 år sedan?
 • Hur såg de på kärlek för hundra år sedan?

Gå sedan igenom materialet med eleverna.  Förtydliga och svara på frågor vi behov.

Återkoppla till de svar de skrev innan din genomgång. Var historien på det sätt de gissat sig till?

Försäkra dig om att eleverna förstått innan du går vidare. 

 

Användbara länkar:

Artikel av Herman Lindqvist: om äktenskap och kärlek genom tiderna på Aftonbladet

En artikel om historisk kärlek och äktenskap på Populärhistoria

Till elever

I detta moment tittar ni på konceptet kärlek och hur människor har tittat på detta genom historien.

Fundera innan du lyssnar på din lärare:

 • Hur tror du människor såg på kärlek när vi levde som grottmänniskor?
 • Hur såg de på kärlek för 2000 år sedan?
 • Hur såg de på kärlek för hundra år sedan?

Lyssna sedan på din lärare/på presentationen och ställ frågor om det är något du inte förstår.

Fundera sedan på hur väl dina svar stämde överens med den faktiska historien.

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Kärlekens ställning i världen

Den vidunderliga kärlekens historia

Till lärare

Ett moment i vilket du som lärare gör en översikt över vilken ställningen kärleken har som äktenskapsförmedlare i världen idag – och diskuterar resultatet med eleverna. 

 

Förbered

Förbered lektionen genom att plocka fram och gå igenom materialet du vill använda – det bifogade eller en egen.

 

Genomför

Innan du går igenom materialet med eleverna. Be dem fundera på hur stark ställning de tror att kärlek har i världen – vad det gäller att sammanföra människor till att leva i hop (allt som oftast i äktenskap eller liknande).

 • Är det kärlek som gäller överallt eller är arrangerade äktenskap/tvångsäktenskap på andra kriterier som lika vanliga?

Gå sedan igenom lite fakta och statistik tillsammans med eleverna. Titta på hur det ser ut i världen idag och undersök olika aspekter av arrangerande äktenskap/tvångsäktenskap – exempelvis klippet med Arkan Asaad som bifogas.

Be sedan eleverna återkomma till sina funderingar innan ni gick igenom materialet. Var deras bild av hur stark ställning kärlek har i världen korrekt?

Gå vidare med andra frågeställningar kopplade till detta:

 • Anser du att kärlek verkligen är det bästa sättet att hitta en lämplig livspartner?
 • Om inte – vad skulle alternativet kunna vara?
 • Hur viktigt det är att hitta en partner –  över huvud taget?

 

Till elever

Ett moment i vilket ni tittar på vilken ställningen kärleken har som äktenskapsförmedlare i världen idag. Är det kärlek som gör att människor flyttar ihop och bildar par – eller är det något annat?

 

Innan din lärares genomgång/presentationen: Fundera på hur stark ställning du tror att kärlek har i världen – vad det gäller att sammanföra människor till att leva i hop.

 • Är det kärlek som gäller överallt eller är arrangerade äktenskap/tvångsäktenskap på andra kriterier som lika vanliga?

 

Gå sedan igenom materialet tillsammans med din lärare.  Återkoppla till de svar de skrev innan din genomgång. Såg världen ut som de förväntat sig? 

Diskutera i klassen om ni tillsammans anser att kärlek verkligen är det bästa sättet att hitta en lämplig livspartner – och vad alternativet i så fall skulle kunna vara?

Ta också upp diskussionen hur viktigt det är att hitta en partner över huvud taget.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Kärleks- och tvåsamhetsnormen

Den vidunderliga kärlekens historia

Till lärare

Ett moment i vilket du som lärare vänder på hela kärlekskonceptet och utmanar det och tvåsamhetsnormen – och eleverna inte redan gjort det tidigare.

 

Förbered

Detta moment är bara nödvändigt om eleverna inte redan ifrågasatt det själva. Har de det så är diskussionen redan avklarad och då hoppar en lämpligtvis över detta moment. Har de inte det så kan en med ett visst nöje utmana lite.  Diskussionen är kan lätt tangera vad vissa elever tycker är obekvämt. Du känner din klass bäst. Gå i förväg igenom i huvudet vilka reaktioner du kan förvänta dig. Bestäm dig för var gränserna för diskussionen går. Att flera elever säkert uttrycker tveksamheter till något annat är parförhållande är nog att förvänta – men vilket språkbruk accepterar du i en sådan diskussion?

 

Genomför

När ni kommit så här långt har du som lärare hela tiden pratat om kärlek och parförhållande som om det vore fullständigt självklart och normalt. I detta moment ställer du helt enkelt frågan:

 • Är kärlek och parförhållande verkligen självklart? Vem säger det och vem har gjort just parförhållande till normen? Är det omöjligt att tänka sig förhållande mellan fler personer – om alla är nöjda och glada med det?

Ta diskussionen och följ upp elevernas funderingar.

Till elever

Fram tills nu har ni pratat om kärlek som en ganska självklar utgångspunkt och tvåsamhet (att bilda par) som det normala. Men måste det vara så?

Fundera på frågan:

 • Är kärlek och parförhållande verkligen självklart? Vem säger det och vem har gjort just parförhållande till normen? Är det omöjligt att tänka sig förhållande mellan fler personer – om alla är nöjda och glada med det?

Delta i diskussionen.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.