Gå direkt till innehållet

En lektion i vilken du som lärare:

 • Fortsätter att flytta eller utmana elevernas/samhällets normativa föreställningar (pojke möter flicka = kärlek) genom att fördjupa konceptet med könsidentitet.
 • Avsluta lektionen med att sammanfatta dagen lektion och ta ut riktningen för nästa lektion: Könsroller

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Har alla pojkar snopp? Är alla snippbärare flickor?

Könsidentitet och sexuell läggning

Till lärare

Ett moment i vilket du som lärare går igenom de mest grundläggande begreppen kring könsidentitet och (förhoppningsvis) komplicerar elevernas liv ganska mycket. 

 

Förbered

Förbered lektionen genom att plocka fram och gå igenom presentationen du vill använda. Presentation om kön och identitet på Malmö delar.

 

Genomför

Be eleverna fundera kring konceptet könsidentitet. De har säkert hört begrepp som transsexuell och  kanske till och med queer – men vet de vad begreppen innebär och förstår de dem?  Be dem fundera på hur de ser på könsidentitet innan du går igenom presentationen. Köper de att könsidentitet är krångligare än bara pojke/flicka eller tror de att detta bara är snömos från människor som krånglar till saker i onödan?

Gå igenom presentationen som finns längst ner i denna resurs.  Förtydliga och svara på frågor vi behov.

Försäkra dig om att eleverna förstått de grundläggande begreppen.

Be dem återgå till momentets huvudfråga. Har de efter presentationen ändrat uppfattning på något sätt?

 

Användbara länkar:
Klipp med Viktoria Harrysson om att vara transsexuell
Klipp på Youtube: har du en snopp?
Om könsidentitet på Youtube
Metro förklarar vad som är skillnaden mellan CIS och trans i ett kort klipp

Till elever

I detta moment tittar ni på om det verkligen är så enkelt att de som har snoppar är killar (eller om alla som har snippor är tjejer).

 

 • Du har säkert hört begrepp som transsexuell eller queer, men har du kolla på vad det betyder och innebär? Stämmer det att att det finns mer än två kön och att det inte alltid är säkert vilket kön en person har – eller är det bara folk som krånglar till saker i onödan? Fundera på hur du ser på saken och vad du känner är sant.
 • Lyssa på/titta på genomgången.
 • Gå tillbaka till frågorna som du ombads tänka på innan genomgången. Har du ändrat uppfattning i någon av frågorna?

 

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Sexuell läggning

Könsidentitet och sexuell läggning

Till lärare

Ett moment i vilket du som lärare går igenom vad vi menar när vi använder uttrycket sexuell läggning. 

 

Förbered

Förbered lektionen genom att plocka fram och gå igenom presentationen du vill använda – det bifogade eller en egen.  En diskussion kring sexuell läggning kan givetvis lätt bli känslig och vara något som vissa elever tycker är obekvämt. Du känner din klass bäst. Gå i förväg igenom i huvudet vilka reaktioner du kan förvänta dig. Bestäm dig för var gränserna för diskussionen går. Att  några elever säkert uttrycker tveksamheter till något annat är heteronormativitet e är nog att förvänta – men vilket språkbruk accepterar du i en sådan diskussion? 

 

Genomför

Börja med att be klassen fundera kring några frågor i sitt eget huvud eller i skriftlig form på eget papper/i egen fil. Var tydlig med att det inte är något som är uppe till allmän diskussion eller något de behöver dela med sig av utan bara för att de själv ska fundera.

 • Vad tänker du på när du hör sexuell läggning?
 • Vilka sexuella läggningar känner du till?
 • Om du tänker efter – vet du själv vilken sexuell läggning du har (är du säker i ditt eget huvud)?
 • Tänker du att du valt din sexuella läggning (som i att du en dag gjorde ett medvetet val) eller har du alltid bara varit som du är?

Börja sedan, med utgångspunkt från elevernas funderingar reda ut konceptet sexuell läggning. Fråga till exempel om det är någon i klassen som har en tanke kring ordet och har en klar bild av vad de tror menas när uttrycket används. Ta sedan dessa svar som en utgångspunkt för presentation och/eller video. Av erfarenhet är tanken att en skulle välja sin sexuella läggning ganska vanlig (framförallt bland konservativa och/eller religiösare grupper) och att försöka övertyga någon om motsatsen är sällan konstruktivt eller ens önskvärt. Men frågeställningen om när dessa elever (som tänker på det som ett val) själva valde sin sexualitet brukar öppna upp diskussionen något – för de kan ju sällan sätta fingret på det. Där kan de mycket väl framföra att ”de alltid vetat det” medan då homo eller bisexuella på något sätt gjort ett aktivt val. Läge för spännande diskussioner.

Använd den bifogade presentationen vid behov.

Bifogat till momentet ligger också en kort film från umo.se som på ett roligt sätt tar upp hur vi ofta pratar om minoriteter kring sexuella läggningar. Filmen kan också fungera som bra underlag för diskussion.

 

Användbara länkar

Information om sexuell läggning på UMO

 

Till elever

I detta moment pratade vi om kön och könsidentitet. I detta moment pratar vi om sexuell läggning. Ett viktigt delmål under momentet är att du har klart för dig vad skillnaden mellan begreppen är.

 

Ofta blandad kön/könsidentitet och sexuell läggning ihop – inte bara av barn och unga utan ibland också av media och annat – och därför fokuserar detta moment både på vad sexuell läggning är och gör en tydligt skillnad mellan det och koncpetet med könsidentitet.

Fundera på följande frågor:

 • Vad tänker du på när du hör sexuell läggning?
 • Vilka sexuella läggningar känner du till?
 • Om du tänker efter – vet du själv vilken sexuell läggning du har (är du säker i ditt eget huvud)?
 • Tänker du att du valt din sexuella läggning (som i att du en dag gjorde ett medvetet val) eller har du alltid bara varit som du är?

Ta del av din lärares presentation och de eventuella filmer ni tittar på.

Delta i diskussionen i klassrummet.

 

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.