Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

157 träffar

Examination i arbetsområdet etik och moral

Ett moment där eleverna ska få visa de kunskaper i etik och moral som de tillskansat sig under arbetets gång.   Förbered Momentet har förberetts genom att eleverna tidigare fått öva på de begrepp...

Öva, öva, öva

Med utgångspunkt från den mall för hur etiska problem ska angripas och benas ut som ni använder (den bifogade mallen eller en egentillverkad) så övar eleverna sin förmåga att identifiera värden och vä...

Genomgång av etikskolorna

I detta moment går du igenom några av de etikskolor som finns och förklarar hur de tänker. Förbered Förbered lektionen genom att plocka fram och gå igenom presentationen du vill använda – den b...

Utvärdera

Arbetsområdets sista moment. Dags för eleverna att utvärdera arbetsområdet. Vad har varit bra och vad kan göras bättre till nästa gång? Använd bifogat formulär eller använd en egen utvärderingsmetod s...

Summera

Ett moment i vilket ni analogt eller digitalt formulerar ner arbetsområdets mest centrala deviser och kunskaper och fäster de på väggarna för att i framtiden kunna hänvisa till dessa kunskaper. Elever...

Examination

Detta är arbetsområdets näst sista moment och det som bör tillåtas ta längst tid och få mest fokus. Eleverna har under förra momentet gått igenom och fått öva den vetenskapliga metoden och nu är det...

Genomgång av den vetenskapliga metoden

Ett moment i vilket läraren visar filmen som illustrerar den vetenskapliga metoden, vid behov förtydligar hur den vetenskapliga metoden fungerar och låter eleverna öva i att formulera sig i enlighet m...

När vet jag, när tycker jag och när tror jag?

Det här momentet syftar till att få eleverna att reflektera över arbetsområdets tre centrala begrepp och när dessa bäst används. Läraren går med fördel rakt in i övningen. Låt eleverna fundera över f...

Introduktion av arbetsområde

Ställ följande frågor till eleverna: Hur många här vet att Gud finns? Hur många här tror att luft existerar? Hur många här tycker att nazisterna startade andra världskriget? Hur många här tycker att...

Genomgång av Pedagogisk Planering

Gå igenom den Pedagogiska Planeringen. Lägg särskild vikt vid vad som faktiskt ska göras under arbetsområdet, vilka färdigheter som övas och vilka kunskapskrav som ska bedömas. Informera eleverna om a...