Gå direkt till innehållet

En lektion i vilken du som lärare:

 • Pratar om kärlek i flera olika aspekter.
 • Känslor och känslor i kontrast till kåthet

Avsluta lektionen med att sammanfatta dagen lektion och ta ut riktningen för nästa lektion: Den vidunderliga kärlekens historia.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Hur känns kärlek?

Kärlek

Till lärare

Ett moment i vilket du som lärare ber eleverna hjälpa till att definiera kärlek.

 

Förbered

Förbered lektionen genom att plocka fram och gå igenom eventuellt material du vill använda. Tänk igenom vilket resultat du vill uppnå. 

Om du vill dela in eleverna i grupper för diskussion – tänk igenom dessa grupper i förväg. 

 

Genomför

Be eleverna hjälpa till och definiera vad som menas med kärlek – alternativt vad de menar med kärlek? Även elever som inte tycker sig ha personliga upplevelser om kärlek har säkert konsumerat så mycket media att de kan beskriva vad de uppfattar att kärlek är och känns som.  Genom att prata om det på detta sätt och sedan rita och skriva om det så konkretiseras den abstrakta känslan till något som även de som inte upplevt kärlek kanske kan känna igen.

Be dem fundera en och en först och kanske skriva ner några punkter som de tycker är typiska.

Samla sedan eleverna i grupper om 3-5 och ge dem ett A3 eller motsvarande i digital form att rita och skriva på. Be dem rita en människa på bilden och sedan skriva runt omkring (och dra pilar vid behov) som visar på alla tankar och känslor som tillsammans är kärlek. Om de beskriver känslan i kroppen en har när en är kär får de gärna sätta ut var den känslan finns och på vilket sätt.

Avslutningsvis kan ni samla allas bilder och tankar i en enda stor bild. Kanske en A1-plansch som kan få sitta kvar i klassrummet. ”Quod amans” – älskaren.

 

Till elever

I detta moment försöker ni tillsammans i klassen i ord och bild förklara vad kärlek är.

 • Vad är kärlek? Hur definierar en den / hur definierar du den? Hur känns det när du är kär? Var sitter känslan? Märks det i kroppen – i så fall var och på vilket sätt? Vilka tankar kretsar i huvudet när du är kär och hur får det dig att handla.
 • Sätt dig ner och försök skriva ner ett par punkter som svarar på ovanstående frågor – på ett papper eller på din dator.
 • Sätt dig sedan i de grupper som din lärare placerar er i och samlas kring ett papper/en fil. Utifrån vad du tänkt och vad de andra  tänkt – rita en människa och skriv och rita om dessa känslorna. Dra pilar till kroppen vid behov.
 • Delta sedan i diskussionen i helklass och hjälp till att sätta samman en bild av en människa med beskrivningar och pilar. Denna bild får sedan vara kvar under hela arbetsområdet och vara själva symbolen för den kära människan – som ni kan gå tillbaka vid behov.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Vad är skillnaden mellan kärlek och kåt?

Kärlek

Till lärare

Ett moment i vilket du som lärare bygger vidare på bilden som skapades i momentet tidigare och ser om det går att särskilja mellan kärlek och kåt. 

 

Förbered

Förbered momentet innan lektionen genom att fundera igenom hur momentet kommer att gå. Du känner ju din klass bäst och vet vilken mogenhetsgrad de har. Vilka sorts reaktioner på ett ämne som kåthet kan du räkna med? Vad är du själv bekväm med att prata om etc. 

 

Genomför

När bilden från förra momentet är klar – ställ frågan: vad är skillnaden mellan att vara kär och att vara kåt? Vilka tankar, känslor och reaktioner finns i kroppen när du är kåt och skiljer de sig från kärleken som de illustrerat och skrivit om tidigare. Här kan bilden fortsätta vara ett stöd.

Denna fråga kan sedan leda vidare i många riktningar. Fortsätt vara lyhörd och plocka upp de tankar och frågor som eleverna har. Om de inte går att adressera genast fundera på om du kan expandera arbetsområdet för att gälla även dessa.

 

Följdfrågor som du kan tänkas ställa – eller naturligt komma in på när du pratar om kåthet:

 • Vilka är skillnaderna i kroppens reaktioner när du är kär respektive kåt? Är det samma sak? Är du alltid kåt när du är kär? Måste du var kär i någon för att bli kåt i dem?
 • Skiljer sig kåthet mellan pojkar och flickor? Blir killar och tjejer lika kåta? Är det samma reaktioner – fungerar kropparna likadant? Är det accepterat att prata om kåthet och att en är kåt om en är kille? Är det accepterat att prata om kåthet och att en är kåt om en är tjej? Om det finns skillnader – vad beror dessa skillnader på?
 • Måste en vara kåt för att få stånd – eller har stånd sin egen vilja?
 • Och så vidare, och så vidare.

 

Till elever

Ett moment i vilket ni använder bilden/bilderna ni gjorde i momentet innan och ställer er frågan:  vad är skillnaden mellan att vara kär och att vara kåt? Vilka tankar, känslor och reaktioner finns i kroppen när du är kåt och skiljer de sig från kärleken som ni illustrerat och skrivit om tidigare.

Fundera också på följande frågor: tillsammans i klassen eller individuellt/i grupp:

 • Vilka är skillnaderna i kroppens reaktioner när du är kär respektive kåt? Är det samma sak? Är du alltid kåt när du är kär? Måste du var kär i någon för att bli kåt i dem?
 • Skiljer sig kåthet mellan pojkar och flickor? Blir killar och tjejer lika kåta? Är det samma reaktioner – fungerar kropparna likadant? Är det accepterat att prata om kåthet och att en är kåt om en är kille? Är det accepterat att prata om kåthet och att en är kåt om en är tjej? Om det finns skillnader – vad beror dessa skillnader på?
 • Måste en vara kåt för att få stånd – eller har stånd sin egen vilja?
 • Och så vidare, och så vidare.

Sammanfatta svaren skriftligt eller i en mindmap.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.