Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

395 träffar

Hållbar utveckling – vad är det och vad kan jag göra?

Begreppet hållbar utveckling är inte så lätt att få grepp om. Att titta närmare på såväl den egna som skolans konsumtion är ett sätt att få syn på innebörden av hållbar utveckling. Här hittar du lektioner som behandlar varifrån din mat kommer och vad man gör med maten som blir över.

Abc utomhus – en alfabetslek

I den här övningen har eleverna möjlighet att träna på alfabetet genom att skapa ett eget utifrån de material som de hittar i naturen. Eleverna får träna på att lyssna, beskriva och samarbeta samtidig...

Hitta platsen – Malmö Folkets park

Dags att hitta platsen! Ett sätt att upptäcka och börja orientera sig i en omgivning är att efter en förlaga leta upp platsen. Folkets Park är en bra plats att upptäcka sin omgivning. I den här övnin...

Kan du hitta rätt geometriska kropp?

Här är en serie övningar där eleverna får möjlighet att träna på att känna igen ett rätblock, kub, pyramid, cylinder, klot och kon. Allt sker utomhus och innehåller både rörelse och samarbete. Tips!...

Tiokompisar med naturmaterial

Här är två övningar där eleverna har möjlighet att i par öva tiokompisar och bli säkrare på de talpar som bildar summan tio. Tips! Läs om hur ni kan använda Pedagogiska kartor för att finna bra plats...

Pusselhage

I den här övningen får eleverna genom rörelse öva på talens ordning. Tips! Läs om hur ni kan använda Pedagogiska kartor för att finna bra platser att arbeta på. Gör så här! Material som behövs: Gatk...

Träna adjektiv med naturmaterial

I den här övningen fyller eleverna en bingobricka med naturmaterial som representerar ett adjektiv och får samtidigt möjlighet att röra sig. Tips! Läs om hur ni kan använda Pedagogiska kartor för att...

Fröer, grodda och odling – fyra odlingsaktiviteter under vintern

Att närma sig odling kan ske på många olika sätt och man behöver inte vänta till att jorden reder sig.  I detta resursmaterialet finns fyra olika aktiviteter om hur man under vintern och tidig vår kan...

Kims lek – att beskriva och memorera

Det här är en traditionell lek som kan göras i många varianter. I den här versionen används naturmaterial. Eleverna tränar på att beskriva vad de har valt att visa och senare i Kims lek att memorera s...

Burr – en lekfull övning i att beskriva föremål

I den här övningen tränar eleverna både på att lyssna på en beskrivningen, omsätta beskrivningen genom leta upp det som är beskrivet och berätta vad de hittat som passar in på beskrivningen. I leken B...