Gå direkt till innehållet

I den här övningen får eleverna arbeta i par, lägga upp och gömma ett tal, skapa det obekanta talet. Detta är en grund för att sedan förstå och lösa enkla ekvationer.


Tips! Läs om hur ni kan använda Pedagogiska kartor för att finna bra platser att arbeta på.

Gör så här!

Material som behövs:

  • Naturmaterial eller annat smått material (i bilden ovan pärlor och pasta) och några små kvistar/pinnar
  • Tyg eller papper som kan täcka ett tal

Övning:

  • Dela in eleverna i par. Varje par får samla naturmaterial som ska användas till övningen eller få tilldelat sig det som är medhavt. Varje par ska ha ett täckpapper.
  • En elev börjar med att lägga upp ett tal. Den andre vänder sig bort så att hen inte ser vad som läggs fram. I exempel i bilden ovan läggs 7 + 3 = 10. Pojken väljer att täcka över talet tre. När det är färdigt får den eleven som har vänt sig bort titta på uppställningen och fundera ut vilket tal som ligger under pappret. Genom att lyfta på pappret kan svaret kontrolleras.
  • De byter nu roller.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.