Gå direkt till innehållet

Här är två övningar där eleverna har möjlighet att i par öva tiokompisar och bli säkrare på de talpar som bildar summan tio.


Tips! Läs om hur ni kan använda Pedagogiska kartor för att finna bra platser att arbeta på.

10-kompisar i en åtta

Material som behövs:

  • Naturmaterial som hittas ute
  • gatkritor

Övning:

  • Dela in eleverna i par eller mindre grupper. Dela ut en gatkrita per grupp.
  • Varje grupp ska lägga så många tiokompisar som de kan. För varje talpar ska de leta upp 10 naturföremål, rita upp en åtta och fördelade naturföremålen i en åttan.
  • När alla är klara går ni runt och tittar  på allas tiokompisar. Varje grupp redovisar vad de hittat och berättar vilka talparen är.

Gissa antal!

Material som behövs:

  • 10 små stenar eller liknande per elev par

Övning:

  • Dela in eleverna i par. Varje par får 10 stenar var.
  • Varje par arbetar för sig. En av eleverna börjar med att fördela stenarna i sina händer utan att visa hur fördelningen är. I detta fallet är det två i vänster hand och åtta i höger hand. Hen håller fram de båda knutna händerna och säger ”Jag har två stenar i min vänstra hand. Hur många har jag i min högra?
  • Det andra barnet svarar och de knutna händerna öppnas för att kunna kontrollera svaret.

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.