Gå direkt till innehållet

I den här övningen får eleverna genom rörelse öva på talens ordning.


Tips! Läs om hur ni kan använda Pedagogiska kartor för att finna bra platser att arbeta på.

Gör så här!

Material som behövs:

  • Gatkritor

Övning:

  • Rita upp en kvadrat. Dela in kvadraten i ojämna fält som bilden visar. Man kan göra den lättare eller svårare beroende på hur många fält man gör och hur man numrerat dem. I det här fallet 1 – 10.
  • En och en får eleverna hoppa i rutorna efter nummerordning.
  • Öka svårigheten genom att använda en sten. Stenen kastas i den ruta eleven ska hoppa i, även detta i nummerföljd och utan att nudda kanterna.
  • Dela in eleverna i mindre grupper och låt dem rita upp sina egna hagar. I instruktionen kan form och antal rutor  variera.
  • Låt de prova varandras hagar. Diskutera om några hagar är lättare eller svårare och varför.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.