Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

41 träffar

Rumänska – kritiskt textarbete

Undervisningen i kritiskt textarbete ska ge eleverna möjlighet/redskap att bedöma, undersöka och analysera texter av olika slag för att bli medvetna textbrukare. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sitt språk, sin identitet och förståelse för omvärlden. Lärarnas syfte är att eleverna på sikt ska utveckla sin förmåga att förstå och påverka sin omvärld och att förhålla sig kritiskt till olika beskrivningar av omvärlden med hjälp av språket.

Texttyper på thailändska

Med temaarbetet om olika genrer kommer eleverna att fördjupa sina kunskaper om texters uppbyggnad och språkliga drag. Vi kommer att fokusera på beskrivande, berättande och instruerande texter.

Musique, música, musik – hörförståelse i moderna språk

Lär ut språk med hjälp av modern musik! Dina eleverna lär sig mer om kulturen i målspråket samtidigt som de tränar hörförståelse.  Det långsamma, välartikulerade nybörjarspråket eleverna oftast möter...

Kultur och samhälle: skolgång i Pakistan och Sverige

Här följer temat ”Skolgång i hemlandet i jämförelse med Sverige” som bygger på fem olika lektioner (à 60 min) som du hittar längre ner på sidan.  Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utv...

Proyecto los derechos humanos – spanska

Låt eleverna välja och presentera ett land i Latinamerika och jobba med mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Eleverna ska analysera en situation i landet utifrån givna källor som Amnesty international. I dokumentet hittar du instruktioner och användbara länkar för eleverna. 

Fågelpromenader på flera språk – Pildammsparken

Pildammsparken är en av 12 platser där du hittar fågelpromenader på 8 olika språk. Fågelpromenaderna är framtagna av naturguiden Erik Hirschfeld och har översatts till sju olika språk med hjälp av Språkcentrum i Malmö. Ge dig ut på upptäckarfärd runt om och i närheten av Malmö!

Alfons och odjuret – tre språkutvecklande lektioner

Materialet vänder sig till dig som vill jobba språkutvecklande och i samarbete med modersmålslärare. Det innehåller en pedagogisk planering efter Cummins modell samt ett lektionsupplägg för tre lektioner. Upplägget riktar sig till såväl nyanlända som flerspråkiga och svenskspråkiga elever.

Modersmål ”arabiska” Historia 2A /2b

Jag har i mitt didaktiska upplägg utgått från det centrala ämnesinnehållet i respektive historiekurs. De olika momentens nyckelbegrepp har, med något undantag, fått var sin introducerande video med ti...

Läsning med flerspråkiga elever – högläsning

I detta resursmaterial ges exempel på hur man kan arbeta med flerspråkiga och/eller nyanländas läsning.

Vill du? Konsten att formulera en fråga

Ibland kan det kännas som  att orden inte kommer fram. Som om man inte vet hur man ska säga saker, lyckas formulera sig. Hur säger du till någon annan att du vill vara nära dem, hångla eller ha sex? ...