Gå direkt till innehållet

Jag har i mitt didaktiska upplägg utgått från det centrala ämnesinnehållet i respektive historiekurs. De olika momentens nyckelbegrepp har, med något undantag, fått var sin introducerande video med tillhörande text. Jag försöker i videorna att presentera momentet så lättbegripligt som möjligt. Det sker främst, men inte enbart, med ett vardagsspråk. När ord, termer och begrepp från ett kunskapsspråk inkluderas får de i regel sin betydelse direkt förklarad eller klargjord löpande. Videorna är mellan två och fem minuter långa.

Det finns följaktligen en tydlig gräns i hur mycket som går att förklara på den begränsade tiden. Framför allt beskrivande faktakunskap blir svår att hinna förmedla. Jag har vidare valt bort ett tänkbart fokus på att levandegöra och angelägliggöra ämnet genom exempelvis ett sinnligt eller etiskt upplägg.

Mitt fokus är att få eleverna att förstå vad historiskt tänkande innebär i svensk utbildning och forskning. Det jag framför allt vill förmedla är historieämnets analytiska funktion och procedurala färdigheter med utgångspunkt i ämnets centrala begrepp. Följaktligen är det historia som ett färdighetsämne som förmedlas med fokus på ämnets kognitivt kvalificerande förmågor. Ambitionen och målet är att bidra till att eleverna därigenom ska börja tillägna sig ett kunskapsspråk för att kunna tänka historiskt med ett självständigt, kritiskt och resonerande förhållningssätt.

Det didaktiska upplägget har utarbetats baserat på ett underlag i tre delar:

1) intervjuer med samhällskunskapslärare i Malmö stad med erfarenhet av undervisning för den aktuella elevgruppen;

2) didaktisk och pedagogisk forskning samt rapporter från Skolinspektionen;

3) min egen erfarenhet av undervisning på Startskolan, kvarteret Margareta, på Värnhemsskolan.

Under VT 18 har vi fortsatt arbete med materialet, men då med fokus på historia 2b. Här finns det material vars syfte är att i en Google presentation med tillhörande film där presentationen spelas upp samtidigt som texten på densamma läses upp att ge eleverna en kortare introduktion till några av de moment som ingår i kursen.

I DUSM-projektet har vi i februari 2018 spelat in genomgångar för samtliga ämnen och kurser på grundskolan och gymnasiet som ingick i vårt projekt. Dessa genomgångar går igenom vårt material kortfattat. Man kan likna upplägget med filmer för det flippade klassrummet, men här applicerat på vårt DUSM-material.

Klicka här för att komma till resursmaterialet med filmerna om vårt material här i Malmö delar.

 

Om resursen

Information

Materialet i Historia 2a/2b består av ett manus som är gemensamt för de olika filmerna. Manus finns inbäddat nedan på den här sidan och det finns också en länk till filen så att du enkelt kan ladda hem det manus som ligger till grund för filmerna i Historia 2a/2b. Manus rör de filmer som spelades in under HT 17 (filerna finns i filsamlingen). Manus för de som arbetas fram under VT 18 är presentationerna (se filer under ”Filer för Historia 2b (VT 18)” sist i resursmaterialet.

 

Fil: Manus

Historia 2a och b.docx

Historia2a2bArabiska.docx

 

Inbäddat manus

 

Film från Youtube

Nedan finns filmerna inbäddade från Youtube som rör Historia 2a/2b. Genom att välja film i spellistan i klippet kan du välja vilken film du vill titta på. Om du klickar på Youtube ikonen i filmklippet kan du även se filmen på Youtube.

Filmfiler HT 17

Nedan finns länkar till de filmfiler som ingår i Historia 2a/2b och som spelades in under HT 17. Genom att klicka på länkarna kommer du in i Team drive där du kan ladda hem filmerna till din dator.

Arkiv och databaser.mov

Historia i populärkultur.mov

Historiska begrepp och förklaringsmodeller.mov

Konst- och kulturbegrepp.mov

Filer för Historia 2b (VT 18)

Forntida Egypten

Textmaterial: Egyptens arkitektur

TextEgyptensArkitekturArabiska

Egyptens arkitektur

Egyptens arkitektur.mp4

Textmaterial: Forntida konst och skulptur i Egypten

Text:ForntidaKonstSkulpturEgyptenArabiska

Forntida konst i Egypten

Forntida konst i Egypten.mp4

Textmaterial: Forntida Egyptens litteratur

Text:ForntidaEgyptensLitteraturArabiska

Egyptens litteratur

Forntida egyptisk litteratur.mp4

 

Romarriket

Romarrikets kultur

TextRomarriketKulturArabiska

Romarrikets kultur mindmap.pdf

Romarrikets kultur.mp4

 

Renässansen och barocken

Barocken och renässansen

BarockenArabiska

 

Skapare av material och licens

Filmfiler och text för HT 17: Av Fredrik Holmqvist (Läs om DUSM-projektet på Malmö delar).

Översättning till arabiska: Husain Ahmed Alobaidi

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.