Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

238 träffar
Moment

Moment 1 Tanketavla: Träna addition och subtraktion med negativa tal

Gruppindelning görs, med ca fyra elever i varje grupp. Eleverna tittar på filmerna en gång till. Tankekartorna kopieras upp och delas ut, en kopia till varje elev OCH en till gruppen. Läraren väljer e...
Moment

Moment 1 vid behov: Träna addition och subtraktion med positiva tal

Målet med momentet: Träna addition och subtraktion med positiva tal. Läraren har delat ut fem röda respektive fem blå kvadrater/klotsar/legobitar per elev. Parens uppdrag är att: visa additionen (+3)...
Moment

Finn Fem Fel, omkretsen – moment 3

Dela in eleverna i par. Dela därefter ut spelet “Med andra ord – omkretsen” till varje par. Låt de spela spelet. Idén är att förklara ordet på kortet utan att säga vad där står.  Be dem att klip...
Moment

Finn Fem Fel, omkretsen – moment 4

Avsluta lektionen och arbetsområdet med att låta eleverna få fundera en stund på vad de lärt sig. Be några att dela med sig av sina tankar. Ge dem också en stund till att kryssa i sina Omkrets-matrise...
Moment

Moment 2: Färdighetsträna subtraktion och addition med negativa tal

Återkoppling från förra lektionen: Eleverna sätter sig tillsammans i de grupper då de jobbade med tanketavlan förra lektionen. Läraren visar/ritar en bild med blå kvadrater exempelvis (-5) – (-2...
Moment

Moment 2: Addition med två negativa tal

Mål: Träna och förstå addition med två negativa tal. Detta är andra momentet  av tre. I slutet av filmen  presenteras en tallinje med ett uppdrag. Elevgruppen arbetar tillsammans, de väljer en tallinj...
Moment

Moment 3: Subtraktion med två negativa tal

Mål: Träna och förstå subtraktion med två negativa tal. Detta är tredje momentet  av tre. Läraren delar in i grupper om tre. I slutet av filmen  presenteras en tallinje med ett uppdrag. Elevgruppen ar...
Moment

Finn Fem Fel, omkretsen – moment 1

Samtala med eleverna om förra övningen “Symmetri”. Till exempel kan du lotta fram en elev i taget som får berätta en sak han eller hon minns från förra passet. Fortsätt tills ni har pratat om vad symm...