Gå direkt till innehållet

Målet med lektionen är att skapa förståelse för addition och subtraktion med negativa tal.

De tre momenten baseras på vardera tre filmer. Det är en film för varje moment.
I slutet av varje film presenteras tre tallinjer med ett uppdrag. Elevgruppen arbetar tillsammans, de väljer en tallinje från filmen och löser uppdraget. De kan sedan fortsätta med en andra och tredje tallinje. Eleverna tränar i första momentet att addera med ett negativt tal, i andra momentet tränas addition av två negativa tal och i tredje tränas subtraktion av negativa tal. Elevgruppen använder sig av berättelsetekniken, som filmen visar, då de löser uppgiften från filmen.

För att hela kroppen ska aktiveras ritar (med krita)/tejpar läraren upp en tallinje eller flera tallinjer på golvet/marken som eleverna sedan använder för att ha som stöttning i sitt matematikresonemang – då de vänder näsan mot, tar steg framåt eller bakåt och stegar sig fram.

Detta kan utföras i par eller grupp. Resultatet redovisas för annan grupp eller om önskas i helklass.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Moment 1: Addition med ett negativt tal

4: Addition och subtraktion med negativa tal

Till lärare

Filmen Addition med ett negativt tal är grunden för momentet.  I slutet av filmen presenteras tre tallinjer med start- och stopp-markeringar. Eleverna tränar i momentet att addera med ett negativt tal.

Läraren ritar upp/tejpar en eller flera tallinje/er på golvet/marken.

Elevgruppen använder sig av berättelsetekniken, som filmen visar, då de löser uppgiften från filmen.
Detta kan utföras i par eller grupp. Resultatet redovisas för annan grupp eller om önskas i helklass.

Till elever

Mål: Du tränar addition med två negativa tal.

Läraren berättar vem du ska vara med.

 1. Titta på filmen.
 2. I slutet av filmen  presenteras en tallinje med ett uppdrag.
 3. Läraren har ritat tallinjer på golvet/marken till er grupp. Tallinjen är en stöttning då ni ska genomföra uppdraget.
 4. Välj en tallinje från filmen.
 5. Använd er av berättelsetekniken, som filmen visar, då ni löser uppgiften från filmen. ”Gå” berättelsen på tallinjen och lös uppdraget TILLSAMMANS.
 6. Diskutera, förklara för varandra så att alla förstår. Ta det lugnt och metodiskt.
 7. Välj en ny tallinje och lös uppdraget.
 8. Om ni  hinner – välj en tredje tallinje.
 9. Om ni hinner – skapa ett eget uppdrag.

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Tillhörande länkar

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Moment 2: Addition med två negativa tal

4: Addition och subtraktion med negativa tal

Till lärare

Mål: Träna och förstå addition med två negativa tal.

Detta är andra momentet  av tre.

I slutet av filmen  presenteras en tallinje med ett uppdrag.
Elevgruppen arbetar tillsammans, de väljer en tallinje från filmen och löser uppdraget. De kan sedan fortsätta med en andra och tredje tallinje. Eleverna tränar att subtrahera med två negativa tal. Elevgruppen använder sig av berättelsetekniken, som filmen visar, då de löser uppgiften från filmen.

För att hela kroppen ska aktiveras ritar (med krita)/tejpar läraren upp en tallinje eller flera tallinjer på golvet/marken som eleverna sedan använder för att ha som stöttning i sitt matematikresonemang – då de vänder näsan mot, tar steg framåt eller bakåt och stegar sig fram.

Till elever

Mål: Träna och förstå addition med två negativa tal.

Läraren berättar vem du ska vara med.

 1. Titta på filmen.
 2. I slutet av filmen  presenteras en tallinje med ett uppdrag.
 3. Läraren har ritat tallinjer på golvet/marken till er grupp. Tallinjen är en stöttning då ni ska genomföra uppdraget.
 4. Välj en tallinje från filmen.
 5. Använd er av berättelsetekniken, som filmen visar, då ni löser uppgiften från filmen. ”Gå” berättelsen på tallinjen och lös uppdraget TILLSAMMANS.
 6. Diskutera, förklara för varandra så att alla förstår. Ta det lugnt och metodiskt.
 7. Välj en ny tallinje och lös uppdraget.
 8. Om ni  hinner – välj den tredje tallinjen.
 9. Om ni hinner – skapa ett eget uppdrag.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Tillhörande länkar

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Moment 3: Subtraktion med två negativa tal

4: Addition och subtraktion med negativa tal

Till lärare

Mål: Träna och förstå subtraktion med två negativa tal.

Detta är tredje momentet  av tre.

Läraren delar in i grupper om tre.

I slutet av filmen  presenteras en tallinje med ett uppdrag.
Elevgruppen arbetar tillsammans, de väljer en tallinje från filmen och löser uppdraget. De kan sedan fortsätta med en andra och tredje tallinje. Eleverna tränar att subtrahera med två negativa tal. Elevgruppen använder sig av berättelsetekniken, som filmen visar, då de löser uppgiften från filmen.

För att hela kroppen ska aktiveras ritar (med krita)/tejpar läraren upp en tallinje eller flera tallinjer på golvet/marken som eleverna sedan använder för att ha som stöttning i sitt matematikresonemang – då de vänder näsan mot, tar steg framåt eller bakåt och stegar sig fram.

Till elever

Mål: Träna och förstå subtraktion med två negativa tal.

Läraren berättar vem du ska vara med.

 1. Titta på filmen.
 2. I slutet av filmen  presenteras en tallinje med ett uppdrag.
 3. Läraren har ritat tallinjer på golvet/marken till er grupp. Tallinjen är en stöttning då ni ska genomföra uppdraget.
 4. Välj en tallinje från filmen.
 5. Använd er av berättelsetekniken, som filmen visar, då ni löser uppgiften från filmen. ”Gå” berättelsen på tallinjen och lös uppdraget TILLSAMMANS.
 6.  Diskutera, förklara för varandra så att alla förstår. Ta det lugnt och metodiskt.
 7. Välj en ny tallinje och lös uppdraget.
 8. Om ni  hinner – välj den tredje tallinjen.
 9. Om ni hinner – skapa ett eget uppdrag.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Tillhörande länkar

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.