Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

106 träffar

Brev från lantmätaren Fredrik Oxievång – skiftesreformen

Hur gick det till när Sverige under 1800-talet utvecklades från att vara ett fattigt bondesamhälle till ett land där livsvillkoren förbättrats avsevärt i början på 1900-talet? Det är frågeställningen...

VECKANS VÄDER – SYNLIGGÖRA VÄDRETS FÖRÄNDRINGAR I DIAGRAM

Den här övningen består av två delar. I första delen samla klassen på sig väderbilder av en bekant miljö, till exempel skolgården och parar ihop med vädersymboler. I andra delen följer klassen veckan...

KARTORS ANVÄNDNING

I det här resursmaterialet får eleverna möjligheter att få kunskap om hur kartor har framställts och i vilka syften, men även hur man med hjälp av kartor kan undersöka omvärlden och föra resonemang om...

MEANDER

Passa på att vistas ute i den härliga våren! Genom en enkel undersökning får eleverna syn på vilket sätt människan kan forma och förändra naturen och vilken påverkan det kan ge.   LÄNK TILL TORU...

BYGGA KARTA

Ska du vistas utomhus med dina elever passar den här övningen. Här får eleverna bygga enkla kartor med material som finns runt omkring för att utveckla sin rumsuppfattning. Med hjälp av naturmaterial...

LEKPLATSBINGO

Det här är en övning där barnen, inom en begränsad yta, har möjlighet att utveckla rumsuppfattningen. Lekplatsen i Malmö Folkets Park är en plats där det är lätt att rör sig, upptäcka platser och reso...

HITTA PLATSEN – MALMÖ FOLKETS PARK

Dags att hitta platsen! Ett sätt att upptäcka och börja orientera sig i en omgivning är att efter en förlaga leta upp platsen. Folkets Park är en bra plats att upptäcka sin omgivning. I den här övnin...

KRETSEUM

Kretseum – Kretslopp & Kunskapscentrum är VA SYD:s pedagogiska verksamhet. Till Kretseum kan skolklasser komma på besök och lära sig mer om den hållbara staden med fokus på vatten och avloppsrenin...

Filer och länkar till ”Hur kan jag göra medvetna val kring min konsumtion?”

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom

HUR KAN JAG GÖRA MEDVETNA VAL KRING MIN KONSUMTION?

9. HUR KAN JAG GÖRA MEDVETNA VAL KRING MIN KONSUMTION? I övningen Avfallshierarkin – vad säger den? får eleverna sammanfatta det som de lärt sig under besöket och med ny information sammanfatta hur va...