Gå direkt till innehållet

FN-dagen är här! Den 24 oktober 1945 bildades Förenta Nationerna i samband med att FN-stadgan trädde i kraft. Idag har FN 193 medlemsländer och 2015 enades de om de 17 globala målen som är en handlingsplan. Syftet är att skapa en hållbar utveckling med mål att:

  • utrota extrem fattigdom
  • minska ojämlikheter och orättvisor i världen
  • förbättra miljön och stoppa klimatförändringarna

Varför inte inleda skoldagen med att göra några enkla och korta övningar där eleverna får möjlighet att bekanta sig med målen och börja fundera på vad de betyder.

 


 

Övningar om FN-dagen

 

Övning: Sant eller falskt?

Låt eleverna ta fram papper och penna. Be dem att skriva siffrorna 1 till 8 på en lodrät rad. Berätta att du ska läsa upp åtta olika påståenden om FN (se nedan). Efter varje påstående ska eleverna avgöra om påståendet är sant eller falskt, så efter varje siffra skriver de antingen SANT eller FALSKT.

När du har läst upp samtliga påståenden ska eleverna rätta varandras svar. Efter att du har angett rätt svar kan du också läsa upp den fetstilade kommentaren.

 

1. Alla världens länder är medlemmar i FN.

FALSKT: FN har 193 medlemsstater.

 

2. Mänskliga rättigheter är ett av FN:s viktigaste arbetsområden.

SANT: Ett av FN:s mål och huvuduppgifter är att åstadkomma internationell samverkan för att främja utveckling och mänskliga rättigheter.

 

3. Alla medlemsländer har rösträtt i generalförsamlingen.

SANT: Generalförsamlingen fattar beslut om FN:s årliga arbete. Där finns alla 193 medlemmar representerade, varje land har en röst.

 

4. FN:s barnkonvention togs fram för att skydda alla barns rättigheter.

SANT: Barnkonventionen är ett rättsligt internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter.

 

5. Det är bara politiker som kan påverka att de globala målen uppfylls.

FALSKT: Agenda 2030 gäller för alla länder och vi måste gemensamt arbeta för att nå dem. Det kräver engagemang från samtliga länder.

 

6. De globala målen ska vara uppnådda till år 2030.

SANT: De globala målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Målet är att de ska vara uppnådda 203o.

 

7. FN är en världsregering som kan bestämma över sina medlemsstater.

FALSKT: FN är en mellanstatlig organisation, det innebär att samarbetet bygger på frivillighet och inte ska inkräkta på staters rätt till självbestämmande. Dock har alla medlemmar en skyldighet att följa FN-stadgan och folkrättens principer.

 

8. Klimatförändringarna kommer inte att påverka Sverige.

FALSKT: Klimatförändringarna och den globala uppvärmningen drabbar hela världen. Det innebär att Sverige kan komma att drabbas av följder som höjda havsnivåer och extremare väder som fler stormar och skogsbränder.

 

Övning: Möt de globala målen 

A. Börja med att gå igenom de globala målen med dina elever. Visa dem på en projektor så att alla kan se dem. Du hittar målen här.

B. Dela in eleverna i grupper om tre till fyra personer.

C. Övningen syftar till att varje grupp ska välja ut det viktigaste globala målet genom att göra en fyrstegsraket. Genom att de tvingas välja kommer de också att börja fundera på vad de globala målen betyder och innebär. Övningen ger också eleverna en möjlighet att förstå att de globala målen är odelbara och hänger ihop.

D. Ta tid, 2 minuter: Varje grupp ska välja ut de 10 viktigaste målen.

E. Ta tid, 2 minuter: Varje grupp ska välja ut de 6 viktigaste målen.

F. Ta tid, 3 minuter: Varje grupp ska välja ut de 3 viktigaste målen.

G. Ta tid, 3 minuter: Varje grupp ska välja ut det viktigaste målet.

H. Låt varje grupp presentera sitt mål och hur de tänkte när de valde just det målet.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.