Gå direkt till innehållet

”Gör en analys av orsakerna till Franska revolutionen och skicka in den innan onsdag …”

Som SO-lärare älskar vi analyser och det är typiskt något vi ber elever göra i tid och otid. Inte sällan är en bra analys också skillnaden mellan ok kvalité och hög kvalité. Men för att elever ska ta till sig, bemästra och i förlängningen briljera i en förmåga eller färdighet behöver vi öva dem på vägen också.

I detta korta arbetsområde ger vi en introduktion till vad en analys är och ger också eleven en chans att öva analys med elev- och bedömningsexempel som guide.

Arbetsområdet lämpar sig utmärkt som en förberedelse till, eller som en del av, ett större arbetsområde där analys är en viktigt beståndsdel i examinationen. Genom att göra detta arbetsområde först tillåts eleverna träna först innan det blir på riktigt.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Vad är en analys och hur gör man en bra analys?

En lektion i vilken du som lärare: Introducerar vad som är en bra analys. Exemplifierar och förklarar med hjälp av elev- och bedömningsexempel. Låter eleverna öva analyser och få formativ feedback....