Gå direkt till innehållet

Syftet med lektionen är att få eleverna att förstå vad syftet med ett presentationstekniskt hjälpmedel är samt förstå några av kunskapskraven som är kopplade till presentationstekniskt hjälpmedel.

Lektionen består av sex delmoment.


(1) Inled lektionen med att ställa följande fråga:

”Presentera tre fördelar med att använda ett presentationstekniskt hjälpmedel när man håller ett muntligt anförande?” (Exempelvis en Power Point).

Låt eleverna fundera i par under en till två minuter.


(2) Du väljer ut två till tre par som får presentera sina fördelar/skäl.

Skriv upp elevernas förslag på ena halvan av tavlan så att alla kan se. Avsluta med att fråga om något annat par hittat ytterligare fördelar/skäl som inte presenterats. Om nya förslag presenteras så skriv även upp dem på tavlan.


(3) Kommentera elevernas förslag som är rimliga.

Det kan handla om att en Power Point gör det lättare att följa med, fungerar som ett minnesstöd för den som håller presentationen, att det blir mindre enformigt, att det ”händer något”, att bilder kan förklara det som är svårt att beskriva i ord.


(4) Avsluta momentet med att förklara kunskapskrav.

Det är kunskapskrav som är kopplade till presentationstekniskt hjälpmedel (skriv på den andra halvan av tavlan bredvid elevernas förslag):

  • Eleven kan med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel. (E-nivå)
  • Eleven kan med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen. (C-nivå)
  • Stödja: handlar om att det som sägs i anförandet stöds av det som presenteras i text/bild i Power Pointen. Om eleven talar om “äpplen” borde även Power Pointen visa text eller bild om “äpplen”, istället för text eller bild om “cyklar” eller “rymdfarkoster”. För att kunna stödja måste det även gå att läsa texten och se vad bilder föreställer.)
  • Tydliggöra: handlar om att Power Pointen konkretiserar, exemplifierar, preciserar eller visar förtydligande bilder. Om eleven talar om “äpplen” kanske en tydliggörande bild visar bilder på olika äppelsorter med både lika och olika egenskaper.

(5) Be därefter eleverna ställa sig upp.

De ska tänka efter vilka av deras samlade förslag på tavlan som kan kopplas till kunskapskraven. De får gärna hjälpas åt.

Välj sen ut några elever som får svara. Nu får de koppla sina egna mer konkreta förslag till de mer abstrakta kunskapskraven. Du har möjlighet att rätta eventuella felaktigheter och du kan få en fingervisning om vad de har förstått


(6) Avsluta med att låta eleverna skriva ner tankar kring följande fråga:

“Vad ska du tänka på när du skapar en presentation, exempelvis en Power Point?”

(Det kan handla om textstorlek, meningslängd, färger, bilder, animeringar.)

Låt eleverna spara sina individuella förslag till nästa lektion.

Finns tid över av lektionen kan du låta eleverna samla information/fakta till föredraget som de ska presentera framöver.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen