Gå direkt till innehållet

Tystnad! Tagning!

 • Att förbereda:
 • Dela in eleverna i grupper. Förslagsvis samma grupper som förra lektionen om det fungerade väl.
 • Gör upp ett examinationsschema för när varje grupp ska ha sin diskussionsdel. Diskussionerna tar ungefär ca 20 min.
  Klipp ut diskussionskorten inför diskussionen.

De elever som inte har diskussion ska skriva en reflektionsuppgift som också kan bedömas. Reflektionen kan eleverna själva välja om de vill skriva den på svenska eller engelska. Blir man klar med den kan man gå vidare och titta på de fördjupande filmer som har länkats till nedan.

Momenten i denna lektionen är alltså inte kronologiskt upplagda, utan görs när eleven kan.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Less pushups, more talk!

This is it

Till lärare

Diskussion
Låt korten ligga framme på bordet med baksidan upp. En elev börjar att lyfta på ett kort, läser påståendet och ger sitt eget svar, därefter fortsätter gruppen diskutera påståendet.

Du bestämmer när det är dags att gå vidare till nästa kort och elev.

Till elever

Time for a discussion! Listen to your teacher and the instructions then do your best!

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

No talking! More writing!

This is it

Till lärare

Reflektion
Eleverna ska skriva en reflekterande text på antingen engelska eller svenska. Poängtera att det är innehållet som bedöms inte språket. Eleverna ska reflektera kring begreppet hälsa och vad som är hälsosamt/ej hälsosamt i deras liv.

Till elever

To show what you know, even if you aren’t that comfortable with talking, or if you didn’t get to say everything you wanted to in the discussion, you are also going to write about what you think about health.

Detta kan göras på antingen svenska eller engelska. Uppgiften är individuell eftersom vi vill se vad DU kan och tycker, så prata inte med någon annan. Vi bedömer inte språket utan innehållet.

English (Swedish version below)
Assignment:
You are now going to think and reflect on your own health and experiences and the life style choices you make. Try to have a holistic view on health and think back on everything we have discussed the past lessons about the subject.
Write the assignment as a running text. Not as a list.
Answer the following questions:
 • Define the word health. What does it mean to you?
 • What do you do in your life that is healthy? Why is that healthy?
 • Give a few examples of things that you do that make you feel good. Why do those things make you feel good?
 • If you could add, remove or change something in your life to make you become healthier, what would that be? Why would that make you healthier?
 • Is there anything that makes you feel bad or unhealthy? How can you change that?
Svenska
Reflektionsuppgift:
Du ska nu reflektera över din egna hälsa och erfarenheter och de livsstilsval du gör.
Försök att ha en helhetssyn på hälsan och tänk tillbaka på allt vi har diskuterat under det här arbetsområdet.
Skriv uppgiften i löpande text. Inte i punktform.
Svara på frågorna här nedan.
 • Definiera ordet hälsa, vad betyder det för dig?
 • Vad gör du i ditt liv som är hälsosamt? Förklara varför det är hälsosamt.
 • Kan du ge exempel på saker du gör som får dig att må bra? Varför mår du bra då?
 • Om du skulle vilja lägga till, ta bort eller ändra på något i ditt liv för att få en bättre hälsa vad skulle det vara i så fall? Varför?
 • Finns det något som får dig att må dåligt eller känna dig ohälsosam? – Hur kan du förändra det?

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Do you think you are done? Drop and give me fifty!

This is it

Till lärare

Eleverna som blir klara tidigt med sin diskussion och sin reflektionstext behöver ha något annat att göra under tiden övriga elever blir klara. Antingen kan du ge dem en tjuvstart på ert nästa arbetsområde, eller så kan du få eleverna att fördjupa sig inom hälsa med dessa dokumentärer och filmklipp. Om du kan, ge dem hörlurar eller säg till dem att ta med egna för att hålla nere ljudnivån.

Till elever

Done with your reflection and your discussion? Great! Take this time to pat yourself on the back and reward yourself with some entertaining and interesting videos about other aspects of health that we haven’t discussed so much about. If you have your own headphones, please use them, and don’t disturb the other students.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Exit ticket: When you wish upon a star …

This is it

Till lärare

Exit ticket: Utvärdering
När alla grupper har haft sin diskussion och skrivit sina reflektioner kan du avsluta den lektionen med en utvärderande exit ticket där eleverna ger two stars and a wish.
Be eleverna skriva ner två bra saker med arbetsområdet och en sak som de saknade/kunde göras bättre.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.