Gå direkt till innehållet

Är träning och hälsa bara något fysiskt? Är en person som har den perfekta kroppen automatiskt glad och lycklig? Hur har man en bra diskussion? Detta är något som eleverna kommer reflektera över och prova under denna lektion.

Under de tidigare lektionerna har eleverna fått lämna in funderingar och tankar kring ämnet, till exempel via exit tickets eller muntligt till läraren. Använd deras frågor och tankar som underlag till övningsdiskussionerna. Om det saknas så använd det medskickade materialet.

Förberedelse: Gör färdigt korten med elevernas tankar och funderingar, eller skriv ut de medskickade bilderna, så du har en uppsättning av kort till varje grupp.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Grammar is important but big biceps is importanter

Practice makes perfect

Till lärare

Hälsa är inte bara en fysisk företeelse, utan det är även till mycket stor del något mentalt. Tidigare i arbetsområdet har vi främst fokuserat på de fysiska aspekterna av hälsa och det är dags för eleverna att höra att det också handlar om hur man mår psykiskt. Ämnet kan ha blivit berört i de olika diskussionsmomenten men det är väl värt att lyfta igen.

Visa filmen om helhetssyn på hälsa.

Lyft elevernas reaktioner efteråt och påminn om övningen de gjorde förra lektionen: om vissa kändisar var hälsosamma eller inte, och ställ dem frågan om vad glädje kopplat till hälsa är. När är man glad och ger inte det hälsa?

Till elever

Are you automatically happy if you have the perfect body and are in good health? Are you healthy if you are sad? Are you healthy if you are depressed? Is health only physical?

We have talked a great deal about what health is, specifically when it comes to the body and physical aspects. Can a person who doesn’t have the perfect body still be healthy?

You are going to watch a short video about a holistic (the whole picture) view on health. Take notes and think about what the video says. Do you agree? Disagree? Why?

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Discuss? Argue? Can’t I do pushups instead?

Practice makes perfect

Till lärare

Många misstar diskussioner för argumentationer och att man kan vinna en diskussion. Det kan man inte, för syftet med en diskussion är att lyssna på andra och säga sina egna åsikter, inte att övertala någon annan. Detta vet inte många elever och därför är det viktigt att berätta.

Berätta för eleverna att videon de ska se berättar om hur de bör tänka och vad de bör göra när de är med i diskussionen senare under lektionen och när de examineras. Om videon inte skulle funka eller om du hellre vill berätta det själv kan du se vad videon går igenom här:

How to have a good discussion:

  • Be active. Listen to what the other people in the group say. What do you think about what they said? Agree or disagree? Anything you can add?
  • There is a big difference between a discussion and an argument. In a discussion, you are simply going to listen to each other’s opinions and say what you think. In an argument, your goal is to convince the other people that you are right, and that often leads to raised voices and arguments. You are going to discuss, not argue.
  • Try to make the conversation move forwards. Many times, a discussion goes quiet. In that case, try to keep the conversation going. You can do that by asking questions or taking what someone has already said and look at it from a different perspective.
    • Also, always describe and explain why you think the way you do. Otherwise, the people in your discussion group will not know what you mean. For example, if you say “I don’t agree.”, then you need to explain WHY. “I think so too.” WHY??
  • Don’t speak Swedish. If you don’t know a word in English, try to describe what you are trying to say in other words.

 

Useful phrases in a discussion

Expressing opinions Agreeing Disagreeing Asking
I think that…

In my opinion…

I feel that…

I’m sure…

According to me…

I agree with you…

I think so too

You’re right!

Exactly right!

I know what you mean.

Me too! And I…

I don’t think so.

You’re wrong…

That’s not right/true…

I think you have misunderstood…

Try to see it my way…

Excuse me, but…

What you say is interesting but…

What do you mean (by…)?

What do you think about…?

What’s your opinion…(on/about)

How do you explain…?

 

Fråga eleverna hur de kan göra om någon i gruppen inte pratar så mycket (fråga den personen!), eller om någon pratar för mycket (säg ursäkta, men jag tycker att… och så berättar man vad man tycker själv).

Gå vidare till nästa moment.

Till elever

Watch the awesome video and write down the strategies and tips from it.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Try again and fail better – get good

Practice makes perfect

Till lärare

Övningsdags! Dela in eleverna i grupper om ca 4 per grupp och dela antingen ut ditt förberedda diskussionsmaterial eller de medföljande bilderna och påståendena. Eleverna bör diskutera i minst 10 minuter, hellre 15. Informera eleverna om ordningen:

  1. Välj en bild var och berätta vad man tänker om den. De övriga berättar vad de tycker.
  2. Gå över till påståendena. En elev tar ett kort i taget (resten av korten ligger med baksidan uppåt), läser påståendet och gruppen diskuterar det tillsammans.

Under tiden som eleverna diskuterar bör läraren gå omkring och lyssna och där tillfälle ges, ge formativ feedback på gruppnivå. Säg inte till en grupp att de arbetar bra eller att det går bra utan att berätta varför. Tryck gärna också på att gruppmedlemmarna bör ställa utvecklande frågor till varandra för att se till att alla är delaktiga och för att komma djupare i diskussionerna.

Till elever

In groups of 4, you are going to try and have a discussion about health. Try to talk for about 15 minutes. Think of this as a warm-up for the exam that you are going to have next lesson. Remember that this is a discussion, not an argument, and how you can make sure you have a good discussion. Let’s go!

  1. Pick one picture each and tell the rest of the group what you think about the picture. See what they have to say about it.
  2. Pick a statement, read what it says, discuss it with your group for as long as you can. When you are done with it, pick another statement.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Exit ticket

Practice makes perfect

Till lärare

Ge eleverna frågorna nedan som exit ticket till lektionens slut.

Exit ticket: Vad tyckte du var lätt med att diskutera? Vad var svårt?

Till elever

Good job with the discussion! Could you talk for 15 minutes?

Listen to your teacher when ”it” gives you the exit ticket for today.

 

T/

Se formen lärare -IT

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.