Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

326 träffar

Brain breaks i klassrummet

Med en Brain Break ger du eleverna en mental paus oftast i kombination med en pulshöjande aktivitet. Genom rörelse ökar elevernas vakenhetsgrad, koncentration och kreativitet. Även mindre mängd rörelse ger effekt.

Barns rättigheter nu och då

Arbetsområdet är uppbyggd på tre lektioner. Lektion 1 kommer ni att jobba med barnkonventionen, inte med alla artiklar, men barnen ska få kännedom om att den finns och vad som finns i den och varför den behövs. Lektion 2 jobbar ni med historien bakom, varför behöver barn regler för hur de ska leva, vad har hänt historiskt för att vuxna måste ha lagar att följa? Lektion 3 knyter ni tillsammans ihop säcken. 

Lärarhandledning till boken: Antons anekdoter – experiment, kärlek och pinsamheter

I denna lärarhandledning lyfts exempel kring: Naturvetenskapliga fenomen och experiment Språkutvecklande övningar och läsförståelse Övningar som tränar grundläggande värden som anges i kapitel 1 och...

Kooperativt Lärande

Detta arbetsområdet riktar sig till dig som arbetar med eller vill arbeta med Kooperativt Lärande. Här får du veta vad Kooperativt Lärande handlar om och ta del av såväl syftet som olika strukturer samt lektionsplaneringar från pedagoger i Malmö Stad.

Stödmaterial för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

I stödmaterialet presenteras olika strategier som alla har sin grund i ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt. Metoderna är placerade som under rubriker som de vanligen brukar förknippas med, men kan och bör kombineras på ett flexibelt sätt i olika sammanhang och ämnen.

Choice board – utifrån elevernas olika förmågor

I det här arbetsområdet presenteras hur du kan jobba med Choice board ett arbetssätt som verkligen uppskattas av eleverna.

Innovation med de globala målen

Vi människor är i grunden kreativa och har genom hela historien funnit nya sätt att tänka och handla. I det här arbetsområdet ska eleverna utveckla sin kunskap om de globala målen och utveckla lösningar på regionala eller globala utmaningar.

SCARF – Vår sociala hjärna

Det här arbetsområdet handlar om den sociala hjärnan. Det lyfter fram vad som triggar igång hot- och stressystemet och hur det påverkar lärande och samarbete negativt.

Vetenskapligt arbete

I det här arbetsområdet bjuder Karolina Göransson och Linda Ellinor Lindberg från Pauliskolan på ett material som handlar om vetenskapligt arbete. Samtliga program på Pauliskolan arbetar med vetenskap...

INDIVIDANPASSADE STUDIEPAKET 

Linda Brundin är specialpedagog och förstelärare på Örtagårdsskolans grundsärskola i Malmö. Här delar hon med sig av ett upplägg kring individanpassade studiepaket för de elever som befinner sig i gru...