Gå direkt till innehållet

Linda Brundin är specialpedagog och förstelärare på Örtagårdsskolans grundsärskola i Malmö. Här delar hon med sig av ett upplägg kring individanpassade studiepaket för de elever som befinner sig i grundskolans ”gråzon”. Hon har tidigare bloggat om sina tankar kring det upplägg som följer. Vill ni börja med att läsa det finner ni det här.


 

Mål och syfte: Studiepaketen vänder sig i första hand till de elever som går på grundskolan. Till de elever som befinner sig i den så kallade ”gråzonen” mellan två skolformer. De tillhör inte målgruppen grundsärskola men har stora svårigheter att kunna nå målen på grundskolan.

Målet är att genom dessa studiepaket kunna göra skoldagen lite mer begriplig för dessa barn. Att ges möjlighet att kunna kunskapa, få lära där man befinner sig kunskapsmässigt, få lära färdigt och att få känna sig som en del av ett sammanhang.

Studiepaketen ska möjliggöra självständighet hos den elevgrupp som ständigt är beroende av vuxnas stöttning. Att få känna att de kan lyckas i skolan är prio ett och studiepaketens drömscenario.


Arbetsområdet är uppdelat i tre delar som här benämns som lektioner men som snarare ska betraktas som just tre delar i de individuella paketen. De tre delarna är:

  1. Incheckning
  2. Utformning av studiepaket
  3. Utvärdering

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

1. Incheckning

De individanpassade studiepaketen inleds med ett incheckningsmöte tillsammans med elevhälsan och ansvarig lärare. Det är viktigt att arbetet blir ”allas” för att det ska kunna bli en del av undervisni...

2. Utformning av studiepaket

När incheckningen är genomförd utformas ett studiepaket innehållande: Ett individuellt schema Tidshjälpmedel (timglas i olika tidsintervaller eller timstock) En arbetsordning med möjlighet till paus...

3. Utvärdering

Efter sex till åtta veckor sker en utvärdering där vi följer upp hur det har gått. Har materialet kunna ta eleven en bit mot uppsatta mål? Är materialet på rätt nivå? Behöver något material bytas u...