Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

118 träffar

LYSSNA!

I varje klass finns det elever som av olika anledningar har svårt att ta till sig information via skrift. Denna svårighet, oavsett orsak, drabbar en mycket stor del av elevens skolarbete. Alla pedagog...

VENN-diagram

Ett VENN-diagram används för att göra jämförelser och tydliggöra likheter och skillnader. Det kan användas för att jämföra föremål, bilder, texter, personer, platser eller händelser samt begrepp inom...

VÖL-schema

Ett VÖL– schema kan användas vid uppstart av ett nytt arbetsområde eller inför läsande av en faktatext.

Cirkelmodellen

Cirkelmodellen är en stöttande arbetsmodell där man efter att ha byggt upp förförståelse gör gemensamma aktiviteter för att till sist låta eleven skriva på egen hand.

Begreppskort

Begreppskort kan användas för att fördjupa förståelsen för ord och begrepp inom till exempel naturkunskap och samhällskunskap.

Att skriva en berättelse

För att stötta eleverna när de skriver berättelser (narrativ) kan man använda olika mallar. Eleverna får genom att använda dessa möjlighet att planera sitt skrivande så att texterna följer den struktu...

FALLET MED DEN NYVAXADE RÅNAREN! SAMARBETA MED GRAMMATIK

Grammatik kan ibland verka tungt att arbeta med och många grammatikövningar sker skriftligt och mekaniskt. I den här övningen ges möjlighet att prata om grammatik. Istället för att eleven lämnas ensam...

ALLA SPRÅK ÄR FÖR LÄRANDE!

Vet du vilka språkliga resurser som finns i ditt klassrum?  Vet du hur arbetet med elevernas alla språk kan stärka deras kunskaps- och  identitetsutveckling? Genom att använda detta material får du sy...

TRE ORSAKSDIAGRAM

Orsaksdiagram Ett orsaksdiagram ger stöd för att förstå och uttrycka orsaksrelationer. Den kan behöva anpassas utifrån de krav på samband man vill upptäcka eller uttrycka i ett ämnesinnehåll. Pilarna...

LÄSNING – BOKSAMTAL

”Vi vet inte vad tycker om en bok förrän vi talat om den”. Så uttrycker sig Aiden Chambers i Böcker inom oss. Om boksamtal. (2002, s.17). Mina elever brukar säga att de bästa böcker de läst är dem vi...