Gå direkt till innehållet

Här hittar du lekfulla Brain Breaks med syfte att lära sig varandras namn och bekanta sig med en ny miljö. Dessa pausinslag passar alltså väl i grupper eller klasser som håller på att lära känna varandra.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Vilse i vardagen

Bekant med Brain Breaks (small)

Till lärare

Den här övningen kräver en del förberedelse och passar bra för en elevgrupp som har börjat på en ny skola och behöver lära känna skolan.

Övningen förbereds som en liten orientering där varje elevgrupp på 4-6 personer får ett uppgiftspapper som är numrerat med plats att svara på ett antal frågor. På pappret står det olika platser dit de ska ta sig. Exempelvis matsalen, studievägledaren, skolsköterskan, rektorn olika salar och så vidare.

När gruppen har kommit fram till platsen som motsvarar siffran hittar de en uppgift. Det kan vara att skriva ner vilken mat som serveras på onsdag, numret till studievägledaren, färgen på dörren till rektorns rum eller liknande. Det kan också handla om att ta ett gruppfoto med rektorn eller vid matsalen. Att ta en hoppbild utanför gymnastiksalen eller vad ni tycker är lämpligt.

Bestäm en tid när alla ska vara tillbaka och lämna in sina lappar. Utse gärna ett vinnarlag beroende på en särskilt klurig fråga, tiden eller roligast fotot.

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Vem är vem?

Bekant med Brain Breaks (small)

Till lärare

Denna övning passar bra i en ny grupp som ska lära känna varandra och lära sig varandras namn. Om gruppen är för stor kan eleverna tappa fokus efter ett tag och då kan det vara ett alternativ att göra övningen i mindre grupper om möjligt.

Deltagare: En ny grupp som ska lära känna varandra.

Eleverna ställer sig i en ring så att alla ser varandra.

  1. Den första eleven säger sitt namn och gör en rörelse. Nästa elev, till höger, upprepar den första elevens namn och rörelse samt lägger till sitt eget namn och en ny rörelse. Detta fortsätter tills alla elever har sagt sitt namn med en egen rörelse och upprepat alla namn och rörelser på de elever som har varit före dem.
  2. Övningen kan göras på samma sätt men utan rörelse. Då lägger man till ett ord framför sitt namn som börjar med samma bokstav som namnet. Ordet ska ha en positiv innebörd så som “Omtänksamma Ola” eller “Snälla Sara”.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Spindelnätet

Bekant med Brain Breaks (small)

Till lärare

Den här övningen passar bra när eleverna ska lära varandras namn eller bara komma närmare varandra i gruppen. Övningen kräver ett garnnystan (alternativt en tennisboll).

Alla elever ställer sig i en ring på golvet.

Första eleven håller tag i tråden på nystanet och säger sedan sitt namn högt och namnet på en klasskamrat och kastar därefter nystanet till denne.

Eleven som tar emot upprepar namnet på personen som kastade, säger sitt eget namn och ett namn på en ny klasskamrat som får nystanet. Det är viktigt att hålla kvar i tråden så att det bildas ett spindelnät när alla elever har fått ta emot nystanet.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Namnduken

Bekant med Brain Breaks (small)

Till lärare

En bra övning för att bryta lektionen och öva på varandras namn i en ny grupp. Du behöver förbereda genom att ha en filt/duk/lakan/matta eller liknande som kan agera draperi.

  • Dela in klassen i två grupper som ställer sig på var sin sida.
  • Sätt fram två stolar och utse två elever som ska stå på stolarna och vara “dukhållare”.
  • När duken är på plats ställer sig en elev från vardera sida precis bakom duken.
  • “Dukhållarna” räknar till tre och drar ner duken.
  • De två elever som nu står öga mot öga ska säga varandras namn så fort som möjligt.
  • Den som säger rätt namn först har vunnit och då får det laget ett poäng.
  • När alla (eller så många som ni tycker är lagom) har stått bakom duken vinner det lag som har flest poäng.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.