Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

119 träffar

3. LÄSSTRATEGIER OCH HJÄRNAN

Följande fyra klipp riktar sig till eleverna med syftet att koppla ihop lässtrategierna med hjärnan. Klippen förutsätter att eleverna redan känner till lässtrategierna. En del av strategierna får stör...

2. HJÄRNAN OCH LÄRANDE

När man förstår en del grundläggande principer om hjärnan och lärande kan man också välja effektiva strategier för sitt läsande och lärande. Genom att koppla hjärnan och lärande till lässtrategierna f...

1. LÄSSTRATEGIER – EN ÖVERSIKT

En lässtrategi kan definieras som ett avsiktligt försök att kontrollera och styra läsarens ansträngning för att avkoda, förstå ord och skapa mening i texter. Utifrån den definitionen kan en strategi t...

Lekfullt men lugnt (small)

I “Lekfullt men lugnt” hittar du Brain Breaks som låter eleverna stå upp och tänka på något annat en stund. De har lekfulla inslag som gör att det blir lättare att fokusera igen efter pausen....

Skoj med samarbete (medium)

Här hittar du Brain Breaks som syftar till att skapa samhörighet genom samarbete. Kombinera pausen med att bygga på sammanhållningen.

SPINDELNÄTET

Den här övningen passar bra när eleverna ska lära varandras namn eller bara komma närmare varandra i gruppen. Övningen kräver ett garnnystan (alternativt en tennisboll). Alla elever ställer sig i en r...

HÅLL I HANDEN

Eleverna bildar en cirkel och håller varandras händer. En elev är startare och klämmer runt en av händerna som denne håller i. Då startar det en reaktion där man skickar vidare handklämmen genom att k...

OORDNING I ORDEN

Eleverna står upp bakom sina bänkar. De ska samarbeta i par. Pedagogen skriver ett ord på tavlan men där bokstäverna har hamnat i oordning: Exempelvis: t x l a i b i→ taxibil. Eleverna ska gissa ordet...

PASSA POST-IT

Pedagogen tar med sig så många post it lappar att det räcker till varannan elev och delar ut en lapp per bänkpar. Eleverna ställer sig upp i par. De knycklar sen ihop post it lappen till en boll. Nu h...

FOKUS PÅ FINGRAR

Eleverna står upp och bildar par. De ska hålla varandras handflator mitt emot varandra med några centimeters mellanrum. Den som gick upp tidigast i morse börjar. Denne ska “skriva” fyra bokstäver i lu...