Gå direkt till innehållet

Vet du vilka språkliga resurser som finns i ditt klassrum?  Vet du hur arbetet med elevernas alla språk kan stärka deras kunskaps- och  identitetsutveckling?

Genom att använda detta material får du syn på elevernas språkliga resurser, det vill säga vilka språk de behärskar och i vilka sammanhang de kan använda dem.

 

Så här kan du göra!

Samtala med eleverna om språk

  • Vad kan man när man kan ett språk?
  • Varför är det bra att kunna många språk?
  • Vilka språk finns i klassen?
  • Hur har vi lärt oss våra språk?

Berätta gärna om dina egna erfarenheter av språk och språkinlärning.

 

Språkidentifikation och kunskapsstegar

Använd elevenkät Språkidentifikation i pdf-format. Den hjälper dig att få reda på mer om dina elevers språk och hur väl de behärskar språken i olika situationer.

Låt eleverna fundera kring sina språkliga tillgångar och sedan fylla i språkidentifikationen. Låt gärna eleverna berätta för varandra om sina tankar. Därefter kan du, vid behov, låta eleverna skatta sina kunskaper inom sina språk i Kunskapsstegar.

Tänk på att både Språkidentifikation och Kunskapsstegar är elevens egen uppfattning om sina språk och behärskning av dem och detta är helt ok. Ibland överensstämmer denna uppfattning kanske inte med de faktiska språkkunskaperna men denna kartläggning kan ändå ge dig en bild av vilka språk som är viktiga för eleven. Informationen du får är viktig för din planering av undervisningen där elevens alla språkliga resurser tas tillvara.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.