Gå direkt till innehållet

Cornell-metoden är en populär teknik för att ta effektiva anteckningar under genomgångar. Det finns olika varianter av Cornell-metoden och här förklaras grundidén. 

Längre ner hittar du en ifylld mall som förklarar hur man strukturerar en anteckningssida och vad man ska anteckna. Du hittar också en tom mall som dina elever kan testa att skriva i.


Cornell-metoden

Din anteckningssida ska bestå av tre delar:

  • anteckningar (anteckna under lektionen)
  • påminnelser (skriv frågor efter lektionen)
  • sammanfattning (sammanfatta det du minns efter lektionen)

 


Så här antecknar du i de olika delarna

 

Anteckningar

På den här delen tar du anteckningar och skriv ner det som läraren lägger ner tid på och återvänder till. Anteckna också det som står på tavlan. Skriv med dina egna ord istället för att skriva av det läraren säger.

 

Påminnelser

Efter lektionen när innehållet fortfarande är lätt att minnas ska du jobba med “påminnelser”, den vänstra delen. 

Skriv ner viktiga begrepp och nyckelord från föreläsningen.

Du ska också skriva ner frågor som du hittar på. Koppla frågorna till dina anteckningar. Se påminnelser som en “frågebank” som du skapar och anteckningar som en “svarsbank”. 

Syftet med “påminnelser” är att den underlättar för dig när du repeterar dina anteckningar. 

 

Sammanfattning

Slutligen ska du skriva en kort sammanfattning av lektionen. Skriv kortfattat. Tänk dig att du ska förklara för någon annan. 

För att stärka minnet ska du inte titta på “anteckningar” när du skriver din sammanfattning, utan försök att minnas så mycket du kan på egen hand. 

 


 

Mall över Cornell metoden

 


Fler resurser om anteckningsteknik

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.