Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

487 träffar

Moment 3: Ge och ta!

Eleverna delar sina förklaringar med en annan grupps deltagare (och med dig som lärare). Mottagande grupp läser och ger respons till förbättringar. Tanken är att eleverna tar/får idéer av varandra. Du...

Moment 2: Handling blir ord!

Fördela eleverna i grupper om fyra stycken. Eleverna berättar, i grupper om fyra stycken, vad det genomförda experimentet handlade om och vad som hände. Därefter skriver de tillsammans i gruppen, en...

Moment 1: IRL! Vatten vs salt

FÖRBEREDELSE FÖR LÄRAREN Material att ta fram till eleverna: Bägare (250 ml), sked, salt och  vatten. Saltet hälls upp i en större gemensam bägare där eleverna hämtar saltet. En tesked sätts i saltbäg...

Utvärdering av ”Jag får spel!”

Arbetsområdets sista moment.   Dags för eleverna att utvärdera arbetsområdet. Vad har varit bra och vad kan göras bättre till nästa gång? Använd bifogat formulär eller använd en egen utvärderings...

Spela spel

I detta moment får eleverna slutligen testa på varandras spel och ge återkoppling på dessa. Förbered Förbered momentet genom att vid behov möblera om rummet så att de olika grupperna kan placera ut si...

Tänkbart moment: spelpresentationer

Ett moment i vilket elevernas färdiga spel kort presenteras för resten av klassen i en form ni kommit överens om i arbetsområdets inledning. Förbered Förbered momentet innan lektionen genom att kontr...

Från pinnar till tal, addition – moment 1

Samtala med eleverna om förra lektionen. Till exempel kan du lotta fram en elev i taget som får berätta en sak han eller hon minns från förra passet. Fortsätt tills ni har pratat om hur man ritar “pin...