Gå direkt till innehållet

I arbetsområdet “Från pinnar till tal” kommer ni under 6 lektioner att lära er om hur man kan utveckla taluppfattningen hos eleverna. Med hjälp av laborativt material, som kopplas till egna symboler för tal, byggs en stabil förståelse för taluppfattning upp. Strategier för att utföra beräkningar i addition och subtraktion tränas också.

Alla lektioner innehåller fyra moment:

Moment 1: här håller man som lärare en återkopplande diskussion kring vad föregående lektion handlade om. Detta gäller inte den första lektionen där man istället beskriver vad arbetsområdet ska handla om.

Moment 2: här håller man som lärare en introduktion om vad gällande lektion ska innehålla samt redogör för lektionsmålet.

Moment 3: detta är oftast huvudmomentet och här genomförs någon typ av laborativ övning som kopplas ihop till ritade eller skrivna symboler. Eleverna får möjlighet till att varierar sitt övande genom att arbeta enskilt, i par, mindre grupper och i klassrumsdiskussioner.

Moment 4: lektionen avslutas med ett reflektionsmoment där eleverna får tänka och svara på frågor av typen ”Vad har du lärt dig?”, ”Hur har du lärt dig?”, “Hur har det känts” samt uppdatera sin ”Från pinnar till tal-matris”.

PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Pinna på

Lektionsmål: ”Kunna räkna antalet pinnar och gruppera dem så antalet synliggörs”. Materiel: Insamlade småpinnar, penna och anteckningsark samt ”Från pinnar till tal-matris” (se lektion 1, moment 1). D...

100 pinnar

Lektionsmål: ”Kunna räkna antalet pinnar och gruppera dem så antalet synliggörs”. Materiel: Insamlade småpinnar, cirka 5 handdukar eller lakan samt ”Från pinnar till tal-matris” (se lektion 1, moment...

Från pinnar till tal, del 1

Lektionsmål: ”Kunna rita och skriva tal med hjälp av “pinntal”, bokstäver och siffror”. Materiel: Kopieringsunderlagen “Övningsblad 1-4 – Från pinnar till tal” (se moment 3) samt ”Från pin...

Från pinnar till tal, del 2

Lektionsmål: ”Kunna rita och skriva tal med hjälp av “pinntal” med osynliga streck, bokstäver och siffror”. Materiel: Kopieringsunderlagen “Övningsblad – Osynliga pinnar till tal” och “Övn...

Från pinnar till tal, addition

Lektionsmål: ”Kunna använda “pinntal” till att göra beräkningar med addition”. Materiel: Kopieringsunderlagen Övningsblad “Addition – Från pinnar till tal” (se moment 3) samt ”Från pinnar till t...

Från pinnar till tal, subtraktion

Lektionsmål: ”Kunna använda “pinntal” till att göra beräkningar med subtraktion”. Materiel: Kopieringsunderlagen Övningsblad “Subtraktion – Från pinnar till tal” (se moment 3) samt ”Från pinnar...