Gå direkt till innehållet

Lektionsmål: Eleven har kännedom om att vattenmolekylen innehåller en fördelning av laddningar som gör vattnet till ett bra lösningsmedel för vanligt koksalt.

Förberedelse för läraren

Inför lektionen bör eleverna veta:

 • vad en atom och (valens)elektroner är samt molekyl, grundämne och kemisk förening,
 • fördelningen av elektriska laddningar/elektroner gör att ett område kan vara mer eller mindre negativt. Det innebär att man ser
 • områdena som positiva (få negativa laddningar) respektive negativa (många negativa laddningar) då man jämför områdena.
 • att H är kemisk beteckning för väte och O är syre.
 • kemiska beteckningen för vatten H2O.

Inför lektionen bör eleverna ha förståelse för:

 • att negativa och positiva laddningar attraherar varandra.
 • vad som händer med atomerna då de reagerar (= de omplaceras till en ny kemisk förening) exempelvis då vätgas reagerar med syrgas och det bildas vatten (H2O).
 • att andra ämnen exempelvis koksalt (NaCl) också har en laddning som är fördelad.

Titta på videoklippet (ca 1,5 min) hur koksalt löser sig i vatten.

Lektionssång

Visa videoklippet nedan och stoppa det för att visa, och poängtera, följande (hjälptext på engelska finns i filmen):

 • vattenmolekylen
 • väteatomerna och syreatomerna
 • saltkristallen
 • fördelningen av laddningar inom vattenmolekylen = vattenmolekylen är polär
 • koksaltets (NaCl) fördelning av laddningar
 • hur vattemolekylerna ”drar” loss koksaltets olika laddade delar (joner), d v s vattenmolekylernas positiva laddningar attraherar saltets negativa laddning och vattnets negativa laddningar”drar” i saltets positiva laddning.= Vattnet löser saltet. Vattnet är ett så kallat lösningsmedel.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Moment 1: IRL! Vatten vs salt

Lektion 1: Välkommen in!

Till lärare

Förberedelse för läraren 

Material att ta fram till eleverna: Bägare (250 ml), sked, salt och  vatten.

Saltet hälls upp i en större gemensam bägare där eleverna hämtar saltet. En tesked sätts i saltbägaren.

Eleverna utför sedan experimentet IRL (= in real life) självständigt enligt instruktionerna.

 

Till elever

Läraren har satt fram material till dig.

 1. Ta fram en bägare.
 2. Ta en tesked koksalt och häll i bägaren.
 3. Studera hur det ser ut och rita av.
 4. Fyll bägaren till hälften med vatten.
 5. Rör en stund med skeden.
 6. Studera hur det ser ut och rita av.
 7. Fundera på vad som hänt med hjälp av filmens beskrivning.
 8. Titta på filmen igen.
 9. Förklara tyst för dig själv hur vatten kan lösa vanligt koksalt.

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Moment 2: Handling blir ord!

Lektion 1: Välkommen in!

Till lärare

Fördela eleverna i grupper om fyra stycken.

Eleverna berättar, i grupper om fyra stycken, vad det genomförda experimentet handlade om och vad som hände.

 • Därefter skriver de tillsammans i gruppen, en förklaring. Rubriken är:  Vatten är ett lösningsmedel.
 • Ord och begrepp som ska användas i förklaringen är:
  • vattenmolekyl
  • polär, laddning
  • positiv
  • negativ
  • salt
  • lösningsmedel (= medel för att lösa något).

Till elever

 1. Du sätter dig tillsammans med de klassmedarbetarna som läraren har berättat för er.
 2. Gruppen ska nu skriva en förklaring till varför resultatet blev som det blev i laborationen då du löste koksalt i vatten.

Rubriken är: Vatten är ett bra lösningsmedel för att …

Ord som ska vara med i er text är:

 • vattenmolekyl
 • polär
 • laddning
 • positiv
 • negativ
 • salt
 • lösningsmedel (= medel för att lösa något).

3. Titta på filmen igen.

4. Utveckla er text ytterligare.

 

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Tillhörande länkar

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Moment 3: Ge och ta!

Lektion 1: Välkommen in!

Till lärare

Eleverna delar sina förklaringar med en annan grupps deltagare (och med dig som lärare). Mottagande grupp läser och ger respons till förbättringar.

Tanken är att eleverna tar/får idéer av varandra.

Du som lärare uppmuntrar när du ser att de gör förbättringar i sin text.

Ställ frågor till gruppen/grupperna för att de ska förtydliga hur de har tänkt.

 

Till elever

Nu ska ni ta hjälp av varandra!

Gruppen ska ge idéer och ta idéer för att bli ännu tydligare!

 1. Ni byter/delar er text (ex i Drive) med en annan grupp.
 2. Läs igenom texten och ge förbättringsförslag.
 3. Läs givna förbättringsförslag och utveckla din text.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.