Gå direkt till innehållet

En lektion i vilken du som lärare:

Låter eleverna presentera sina spel och låter eleverna spela varandras spel.
Utvärderar arbetsområdet.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Tänkbart moment: spelpresentationer

Får man verkligen spela spel en hel lektion? (Svar: ja!)

Till lärare

Ett moment i vilket elevernas färdiga spel kort presenteras för resten av klassen i en form ni kommit överens om i arbetsområdets inledning.

Förbered

Förbered momentet innan lektionen genom att kontrollera att tekniken eleverna kan tänkas behöva fungerar.

Genomför

Låt eleverna kort presentera sina gruppers spel i en form ni kommit överens om. Några korta minuter om spelets tema, mekanik och på vilket sätt matematiken utgör stommen. Om det är vad ni kommit överens om kan eleverna tillåtas komma med återkoppling till varandra angående presentationerna.

Till elever

I detta moment presenterar ni era designade spel inför klassen i den form ni kommit överens om tidigare.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Spela spel

Får man verkligen spela spel en hel lektion? (Svar: ja!)

Till lärare

I detta moment får eleverna slutligen testa på varandras spel och ge återkoppling på dessa.

Förbered

Förbered momentet genom att vid behov möblera om rummet så att de olika grupperna kan placera ut sina spel. Organisera ett sätt på vilket alla elever kan mingla runt och testa på varandras spel. Hjälp eleverna med formalia eller teknik om de vill ha något sätt för spelarna att ge återkoppling på spelen de spelare.

Genomför

Låt eleverna mingla runt och spela och ge återkoppling. Avsluta momentet och lektionen med att förklara att nästa lektion blir utvärdering för hela arbetområdet och att eleverna gärna får tänka på konstruktiv återkoppling till dig som lärare till nästa gång.

Till elever

I detta moment får ni chansen att visa upp ert spel för era klasskamrater och låta dessa testa på att spela. Om ni söker en sista återkoppling på produkten kan ni inför detta moment ha förberett en stencil, ett google-formulär eller dylikt där återkoppling kan ges.

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.