Gå direkt till innehållet

Lektionsmål: ”Kunna använda “pinntal” till att göra beräkningar med subtraktion”.

Materiel: Kopieringsunderlagen Övningsblad “Subtraktion – Från pinnar till tal” (se moment 3) samt ”Från pinnar till tal-matris” (se lektion 1, moment 1) och filmen “Från pinnar till tal, subtraktion”.

Under denna lektion påbörjas arbetet med att träna på att göra beräkningar med subtraktion med hjälp av kunskaperna kring “pinntal”.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Från pinnar till tal, subtraktion – moment 1

Från pinnar till tal, subtraktion

Till lärare

Samtala med eleverna om förra lektionen. Till exempel kan du lotta fram en elev i taget som får berätta en sak han eller hon minns från förra passet. Fortsätt tills ni har pratat om hur man använder pinntal för att göra beräkningar med addition. 

Till elever

 • Ni kommer återkoppla till förra lektionen när ni tränade på att räkna addition med hjälp av ”pinntal”.
 • Försök minnas vad ni gjorde och vad du lärde dig.
 • Lyssna på dina klasskamrater och berätta gärn själv något.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Från pinnar till tal, subtraktion – moment 2

Från pinnar till tal, subtraktion

Till lärare

Berätta för eleverna att ni under denna lektion ska träna på att räkna subtraktion med hjälp av pinntal

Skriv upp lektionsmålet på tavlan ”Kunna använda “pinntal” till att göra beräkningar med subtraktion”. 

Till elever

Ni kommer under denna lektion att träna på hur man kan räkna med subtraktion med hjälp av “pinntal”

Lektionsmålet är att ”Kunna använda ”pinntal” för att göra beräkningar med subtraktion”.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Från pinnar till tal, subtraktion – moment 3

Från pinnar till tal, subtraktion

Till lärare

Titta på filmen Från pinnar till tal, subtraktion”

Det är dags för en EPA.

EPA är en metod som går ut på att eleverna först jobbar en stund Enskilt, därefter i Par och avslutningsvis följer man som lärare upp resultaten på något vis med Alla.

Dela ut Subtraktion – Från pinnar till tal (se bifogad fil, moment 3).

Låt eleverna arbeta enskilt med uppgifterna på bladet.

Efter en stund parar du ihop eleverna två och två, eventuellt genom lottning. De ska nu jämföra varandras resultat.

 • Har de fått samma svar?
 • Låt de få förklara, diskutera och resonera kring vad de gjort
 • Be dem hjälpa varandra med att göra klart och att förstå

Elever som jobbar snabbt och noggrant kan få jobba med att hitta på egna exempel alternativt tillhandahåller du som lärare med fler uppgifter.

Håll en gemensam diskussion med eleverna. Lyft upp eventuella missuppfattningar och rätta till fel. 

Använder eleverna andra strategier vid sina uträkningar än vad som visas på filmen? Lyft gärna deras egna metoder. 

Hämta fler subtraktionsuppgifter från läromedel du använder eller konstruera egna uppgifter och låt eleverna träna tills beräkningsmetoder i subtraktion är befästa. 

Om ni har stafetten “Pinna på” (se lektion 1) fler gånger kan ni använda resultaten därifrån för att skapa subtraktionsuppgifter. Hur många fler poäng fick lag A än lag B, lag B än C etc.?

Till elever

 • Du kommer att jobba enligt EPA-metoden. Det betyder att du först jobbar Enskilt, därefter i Par och sedan på något vis tillsammans med Alla.
 • Först kommer du få uppgiften “Subtraktion – Från pinnar till tal” att jobba själv med en stund.
 • Därefter får du fortsätta med någon. Gör då följande:

 

 1. jämföra varandras resultat
 2. har ni fått samma svar?
 3. förklara, diskutera och resonera kring vad du/ni gjort
 4. hjälpa varandra med att göra klart och att förstå
 • Tillsammans med läraren kommer ni alla att gå igenom resultaten.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Från pinnar till tal, addition – moment 4

Från pinnar till tal, subtraktion

Till lärare

Avsluta lektionen och arbetsområdet med att låta eleverna få fundera en stund på vad de lärt sig. Be några att dela med sig av sina tankar. Ge dem också en stund till att kryssa i sina “Från pinnar till tal-matris”

Till elever

 • Fundera en stund på vad du lärt dig under lektionen och hela arbetsområdet om omkrets.
 • Lyssna på klasskamraters tankar och dela gärna med dig av dina egna. 
 • Kryssa i din ”Från pinnar till tal-matris”. 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.