Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

474 träffar

SQUATSLAP 

Deltagare: Parvis Eleverna står i par mitt emot varandra. Nu ska de korsvis klappa varandras händer, först  högt och sen lågt. Så här går det till. Börja med att slå på varandras högra handflata högt...

Pedagogisk planering

Ett moment i vilket du går igenom den pedagogiska planeringen.   Förbered Förbered momentet innan lektionen genom att plocka fram och gå igenom den pedagogiska planeringen.   Genomför Gå ig...

BILDA NYA PAR 

Deltagare: Alla För att bilda nya par vid arbete eller dylikt och samtidigt passa på att röra sig kan man göra så här: Låt alla vandra runt i klassrummet tills läraren säger “stopp”. Eleverna stannar...

KASTA LÖSBLAD

Deltagare: Alla När det är dags att dela ut lösblad blir det en gratis Brain Break genom att en elev går fram, hämtar pappersbunten, räknar till tre och kastar alla upp i luften. Sen hämtar alla eleve...

RÖSTA GENOM ATT STÅ

Deltagare: Alla Eleverna ställer sig, ungefär lika många, i varje hörn av klassrummet. För enkelhetens skull kan man ha lappar som namnger hörnen A-D. Därefter ställer pedagogen en fråga och berättar...

STATIONER

Deltagare: Alla När klassen ska arbeta med frågor eller uppgifter från ett papper kan pedagogen i förväg sätta upp de olika frågorna/uppgifterna på väggarna i klassrummet vilket bildar olika stationer...

VÄLJ UT ETT ANTAL I EN GRUPP

Deltagare: Alla När pedagogen vill välja ut elever slumpvis fungerar det automatiskt som en Brain Break genom följande övning: A ) Alla ställer sig upp. Därefter kommer pedagogen med påståenden i stil...

SVARA PÅ FLERVALSFRÅGOR

Deltagare: Alla När pedagogen vill att eleverna ska svara på frågor eller ta ställning fungerar det automatiskt som en Brain Break genom att eleverna svarar med kroppen. Pedagogen ställer en fråga och...

Vems tid – vilken strid?

Ett moment i vilket du som lärare går igenom syftet med arbetsområdet och förankrar arbetet hos eleverna. I princip handlar det om svaret på frågan ”varför ska vi lära oss det här?” och om...

ORGANISERA MERA 

Deltagare: Alla Klassen får i uppgift att ställa sig i en viss “ordning”. Det gäller att vara snabb för tiden är begränsad. Tiden begränsas av hur stor klassen eller gruppen är. En större grupp/klass...