Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

470 träffar

World´s Children´s Prize

Man vet att man fångat sina elever när man hör dem energiskt diskutera ens undervisningsmaterial i matsalen. När ens elever bli berörda och upprörda blir de engagerade och då vet man att man lyckats m...

Rita världen

Jag: ”Rita en världskarta”. Gör den så detaljerad ni vill men den måste få plats inom ramen för papprets storlek. Ni har en halvtimme på er. Räck inte upp och säg att ni är klara. Använd a...

5. Trygghet och studiero – flygturen

I denna serie av sex avsnitt får du som pedagog ett enkelt och smidigt arbetsmaterial för att påbörja arbetet med trygghet och studiero. Värdegrundsarbetet är något som ska genomsyra allt vi gör i sko...

Analys av journalistiska bilder 2018

Åren går. Vilka nyhetshändelser minns ni? Finns det en speciell nyhetsrapportering som berört er? Reuters är en av världens största nyhetsbyrå och har publicerat 100 journalistiska bilder som de tycke...

Får jag välja min egen religion?

På ytan är frågan kanske självklar för de flesta. Så klart varje människa kan välja sin egen religion! Men hur väl stämmer detta överens med verkligheten? Hur många elever som har vuxit upp i en relig...

Använd skolans egen energistatistik i undervisningen

Vill du använda skolans energianvändning i undervisningen? Använd tillhörande länk nedan för att kunna läsa hur mycket el för uppvärmning, el övrigt samt varmvatten som använts. Statistiken är uppdela...

1. Trygghet och studiero – hitta skatten

I denna serie av sex avsnitt får du som pedagog ett enkelt och smidigt arbetsmaterial för att påbörja arbetet med trygghet och studiero. Värdegrundsarbetet är något som ska genomsyra allt vi gör i sko...

4. Trygghet och studiero – skapa ditt tempel

I denna serie av sex avsnitt får du som pedagog ett enkelt och smidigt arbetsmaterial för att påbörja arbetet med trygghet och studiero. Värdegrundsarbetet är något som ska genomsyra allt vi gör i sko...

3. Trygghet och studiero – Jag vill! Jag kan! Jag ska!

I denna serie av sex avsnitt får du som pedagog ett enkelt och smidigt arbetsmaterial för att påbörja arbetet med trygghet och studiero. Värdegrundsarbetet är något som ska genomsyra allt vi gör i sko...

Vet vi verkligen hur världen ser ut?

Jorden är rund och kretsar kring solen som i sin tur bara är en av miljarder med stjärnor i vår galax som ändå bara är en av miljardtals galaxer. Detta vet vi med säkerhet. Eller? Är det något vi kan...