Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

470 träffar

Historia: samlingssida med inbäddade ljudfiler

Här finns ljudfiler i olika moment i Historia åk 7-9 samlade i DUSM:s Audiomack kanal. Välj vilken ljudfil du vill ta del av i de inbäddade spellistorna nedan. Allmänna begrepp Högkulturer och antike...

Julmysteriet

Trots att de flesta elever känner julevangeliet ganska väl (efter otaliga jullektioner) och lätt kan identifiera personerna som avbildas i en julkrubba så är det få av dem som reflekterar över det inb...

Tutorials för Dusm-material

Under detta resursmaterial finns det video filmer som beskriver hur du använder de olika delarna av DUSM-materialet i Malmö delar. Syftet med dessa video är att ge en introduktion till hur du går till...

Att göra en bra analys

”Gör en analys av orsakerna till Franska revolutionen och skicka in den innan onsdag …” Som SO-lärare älskar vi analyser och det är typiskt något vi ber elever göra i tid och otid. Inte sällan ä...

En kort introduktion till kvinnohistoria

I hela kvinnlighetens historia ... är en kort övning som både skulle kunna vara lämplig till att introducera ett arbetsområde om kvinnohistoria (eller i alla fall varför kvinnor har en undanskymd position i våra historieböcker) eller för att diskutera manligt och kvinnligt språk.

Etiska dilemman – övningsmaterial och exempel för elever

Etiska dilemman lämpar sig för lärare som vill låta eleverna träna på att bena ut olika etiska dilemman. Ett av resursens dokument hjälper eleverna med en metod där de - med hjälp av olika etikskolor - benar ut etiska dilemman och resursens andra dokument bifogar ett antal olika potentiella dilemman som eleverna kan sätta tänderna i.

Mannen med väskan – så kan du inleda ditt etikarbete

"Mannen med väskan" är en övning med steg-för-steg-handling för läraren som är ett bra sätt att introducera ett arbetsområde kring etik med. Övningen guidar en lärare genom ett tankeexperiment som kan hållas med eleverna och introducerar både etik som ämne och några grundläggande etikskolor.

Värden, värdekonflikter och etiska dilemman

Värden, värdekonflikter och etiska dilemman är en Google-presentation med kommentarer till stöd för läraren kring värden, värdekonflikter och etiska dilemman. Presentationen introducerar begreppen och...

Etikskolorna och Heinz dilemma – kort presentation

Etikskolor  och Heinz dilemma är en Goole-presentation om tre av de vanligaste etikskolorna (pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik) lämplig för religionskunskapen i högstadiet. Presentationen fö...

Monsunen – en övning kring personlig identitet

Monsunen är en enkel övning lämplig för högstadiet där eleverna får fundera kring vilka människor - ur en stor och bred samling - de skulle välja att umgås med om de blev instängda på ett stort semesterhotell på grund av en monsun.