Gå direkt till innehållet

Mästerdetektiven Sheer Luck Holmes kallas in för att lösa ett fall med  försvunnet Nobelguld. För att lyckas krävs det alla hans geografiska kunskaper kring kartor, väderstreck, koordinatsystem och skala utnyttjas samt en dos allmänbildning, sökfärdigheter och matematik.

Ett fall för Sheer Luck Holmes är en utmärkt övning för eleverna att jobba självständigt med en timme eller så. Det är en lättsam övning men kräver samtidig noggrann och god läsförmåga. I resursen ingår själva uppgiften att sprida till eleverna samt ett facit som läraren kan använda sig av för att på bästa sätt kunna hjälpa eleverna.

 

Om resursen

 

Förankring

Resursen ”Ett nytt fall för Sheer Luck Holmes” är lämplig i ämnet geografi.

 

Ur syftestexten för geografi:

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med hur man växlar mellan olika tids- och rumsperspektiv. Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor. Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor. På så sätt ska eleverna ges möjlighet att se världen ur ett helhetsperspektiv. Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper i att göra geografiska analyser av omvärlden och att presentera resultaten med hjälp av geografiska begrepp.”

 

Fördjupning

Det finns några  andra resurser  som också rör geografi och kartor. Besök Rita världen om grundläggande världsuppfattning på Malmö delar. Resursen Kartorna ljuger för oss handlar specifikt om kartor. Vilken skala har… är en resurs på Malmö delar på temat skala.

 

 

Förberedelser för läraren 

Läs igenom övningen Ett nytt fall för Sheer Luck Holmes och även det bifogade facit. Kontrollera mot exempelvis Google Earth och lämplig kartbok och se att du kan följa alla steg i uppgiften – så att du senare kan hjälpa eleverna. Om du vill att eleverna ska jobba i grupp delar du lämpligtvis in dem i grupper innan lektionen börjar.

 

GENOMFÖRANDE: Låt eleverna axla Sheer Luck Holmes pipa och mössa

Distribuera uppgiften ”Ett nytt fall för Sheer Luck Holmes” till eleverna och ge dem de instruktioner de behöver för att komma igång. Dela också ut kartböcker och se till att eleverna har tillgång till geografiska informationssystem genom till exempel Google Earth.

När eleverna jobbar med uppgiften: gå runt och ge stöd där det behövs.

Avsluta lektionen med att gemensamt med eleverna gå igenom de olika stegen och använd det som ett tillfälle att se till att även de elever som upplevt svårigheter med något moment får en chans att förstå.

Om du vill göra en tävling av uppgiften (mest antal rätt på kortast tid) är det möjligt (men se ”Kom ihåg” här under.) Utse då vinnaren/vinnarna till mästersnok!

 

Kom ihåg

Trots att uppgiften är lättsam går den inte att slarva sig igenom. Elever som försöker skumläsa eller ta genvägar kommer ofelbart att missa någon viktig information och när de väl börjat komma fel blir det inte lätta att komma rätt igen. Betona därför vikten av noggrann genomläsning, tydliga mätningar och stödjande Internetsökning.

 

Filer

Ett nytt fall för Sheer Luck Holmes

Facit och lärarstöd till Ett nytt fall för Sheer Luck Holmes

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.