Gå direkt till innehållet

Som lärare är mitt mål att främja en positiv och inkluderande skolmiljö för mina elever. En av de åtgärder vi har infört är en lektips-plansch, som syftar till att främja positiva raster och minska konflikter.

Vi har hängt upp planschen på fönstret där barnen kan titta under rasterna för att ge dem enkel tillgång till lekar och inspiration. Genom att erbjuda eleverna inspiration och modellering av lekar har vi sett en märkbar förbättring av raster och en ökad samarbetsvilja.

Responsen från eleverna har varit entusiastisk, vilket bekräftar att små förändringar kan göra stor skillnad för att skapa en trivsam inlärningsmiljö.

Planschen hittar du bifogad.

( Tillstånd finns från ”Symbolbruket” för publicering)

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.