Gå direkt till innehållet

Lektionsmål: ”Kunna räkna antalet pinnar och gruppera dem så antalet synliggörs”.

Materiel: Insamlade småpinnar, cirka 5 handdukar eller lakan samt ”Från pinnar till tal-matris” (se lektion 1, moment 1).

Denna lektion fortsätter med att träna antalsbegreppet och att gruppera pinnar så antalet synliggörs. Rörelseleken “100 pinnar” är huvudmomentet.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

100 pinnar – moment 1

100 pinnar

Till lärare

Samtala med eleverna om förra lektionen. Till exempel kan du lotta fram en elev i taget som får berätta en sak han eller hon minns från förra passet. Fortsätt tills ni har pratat om övningarna Pinna på, Pinnarna på tavlan och hur man kan rita så det blir lätt att se antalet. 

Till elever

 • Ni kommer återkoppla till förra lektionen där ni samlade pinnar. 
 • Försök minnas vad ni gjorde och vad du lärde dig. 
 • Lyssna på dina klasskamrater och berätta gärna själv något. 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

100 pinnar – moment 2

100 pinnar

Till lärare

Säg till eleverna att ni under denna lektion ska jobba med en annan övning där ni ska samla pinnar, närmare bestämt exakt 100 pinnar.

Skriv upp lektionsmålet på tavlan Kunna räkna antalet pinnar och gruppera dem så antalet synliggörs”.

Till elever

 • Ni kommer under denna lektion att jobba med en annan övning där ni också ska samla pinnar, närmare bestämt exakt 100 pinnar. 
 • Lektionsmålet är att ”Kunna räkna antalet pinnar och gruppera dem så att antalet syns.” 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

100 pinnar – moment 3

100 pinnar

Till lärare

Det är dags att gå ut och genomföra rörelseleken 100 pinnar

Gå ut till ett lämpligt ställe på skolgården eller i dess närhet. 

 

100 pinnar

Dela in eleverna i 4-5 grupper.

Idén är att varje grupp ska hämta exakt 100 pinnar.

Ge varje grupp en handduk eller ett lakan att lägga sina pinnar på.

Efterhand som grupperna blir klara, ställer du frågor av typen:

 • Är ni alla helt säkra på att där är exakt 100 pinnar.
 • Har ni kontrollräknat antalet pinnar.
 • Kan ni lägga pinnarna så det blir lätt att se att där finns 100.

När alla är klara samlas ni vid en av grupperna. Tittar på hur de har lagt och låt de få redogöra för hur de har tänkt. Räkna därefter deras pinnar högt tillsammans. I de fall där det går, räkna gärna med 10-skutt (tio, tjugo, trettio osv).

Gå sedan vidare till nästa grupp och gå igenom deras pinnar på samma sätt.

Till elever

 • Ni kommer gå ut och genomföra rörelseleken 100 pinnar.
 • Följ din lärares instruktioner.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

100 pinnar – moment 4

100 pinnar

Till lärare

Avsluta lektionen med att låta eleverna få fundera en stund på vad de lärt sig. Be några att dela med sig av sina tankar. Ge dem också en stund till att kryssa i sina Från pinnar till tal-matris

Till elever

 • Fundera en stund på vad du lärt dig under lektionen.
 • Lyssna på klasskamraters tankar och dela gärna med dig av dina egna. 
 • Kryssa i din ”Från pinnar till tal-matris”.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.