Gå direkt till innehållet

Lässtrategier är något eleverna behöver i alla ämnen. Syftet med lektionen är att få eleverna att se fördelarna med att läsa aktivt och att ge dem verktyg som förbättrar deras läsförståelse. Lektionen tar 60 minuter att genomföra. Eleverna behöver en penna och läraren behöver ha en förberedd och kopierad text (helst i färg). Vi har använt artikeln Nej, så dåligt skriver inte studenter från Språktidningen, oktober 2017.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Introduktion – 10 minuter

Lässtrategier

Till lärare

Visa introduktionsbilden. 

Be sedan eleverna fundera på och svara på frågorna nedan. Ta hjälp av en VÖL. Eller ta stöd av en EPA. Anteckna elevernas svar på tavlan.

  • Hur gör eleven för att bättre ta sig an en text?
  • Känner eleverna till några strategier för hur man bättre kan läsa en text?

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Introducera lässtrategimodell för eleverna – 10 minuter

Lässtrategier

Till lärare

Introducera en av lässtrategimodellerna nedan för eleverna.

Barbro Westlunds lässtrategier RT – Reciprocal teaching

RT består av fyra strategier: 

  1. Att kunna förutspå/ställa hypoteser (koppla in elevernas förkunskaper) (spågumman)
  2. Kunna ställa frågor på texten (reporter)
  3. Kunna reda ut otydligheter (detektiv)
  4. Samt att kunna sammanfatta/fånga in det viktigaste i texten. (cowboy)

 

THIEVES

THIEVES är en metod för att öka läsförståelsen i texter. THIEVES är skapad av Suzanne Manz, Nassau Community College i New York.

THIEVES går ut på att förhandsgranska texten innan själva läsningen sker. THIEVES är en akronym av följande ord:

T= title (titel)
H=headings (rubriker/överskrifter)
I=introduction (introduktion/inledning)
E=every first sentence in a paragraph (varje första mening i varje stycke)
V=visuals and vocabulary (bilder/grafik och ord)
E=end of chapter questions (frågorna i slutet av kapitlen)
S=summary (sammanfattning)

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Läsning och samtal om text – 40 minuter

Lässtrategier

Till lärare

Läraren läser texten högt tillsammans med eleverna. Initialt uppmanas eleverna att förutsäga vad de tror att texten kommer att handla om med hjälp av rubriker, bilder och så vidare.

Texten delas upp i korta stycken och förståelsen av texten byggs upp under läsningens gång. Här är det viktigt att koppla läsningen till elevernas förkunskaper.

Därefter börjar arbetet med att reda ut svåra ställen i texten, sammanfatta innehållet och blicka framåt. Fördelen med att använda olika lässtrategier är att eleverna uppmanas engagera sig, öka sitt talutrymme och få träning i att vara aktiva läsare och samtalsdeltagare.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.