Gå direkt till innehållet

Den här lektionen sätter fokus på hur viktigt det är att tydliggöra definitioner och att granska sina egna antaganden eftersom detta kan påverka resultatet. Till uppgiften behövs en särskild linjal man antingen kan beställa eller skriva ut här. Bakgrunden till lektionen kan läraren titta på i videon nedan.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Instruktion till övning

Definitioner och mätning

Till lärare

Eleverna får uppgiften att bestämma arean i cm2 med två decimalers noggrannhet på det utdelade pappret med hjälp av den utdelade linjalen enskilt. De fyller i sitt svar i ett google-formulär, gör en egen kopia av formuläret.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Analys av resultatet

Definitioner och mätning

Till lärare

Med hjälp av google-formulärets sammanställning visas nu klassens svar på tavlan.

Genomför en EPA som problematiserar mätningen och beräkningen. De ska fundera över frågorna:

  • Varför fick vi olika svar?
  • Vilka felkällor finns?

Önskvärda frågeställningar som förhoppningsvis kommer upp är att de diskuterar om vad som avses med arean, ska man mäta båda sidorna på pappret? Ska hålen räknas bort?, samt antagandet att papperet är rektangulärt.

Genomför en EPA om mätningar. Frågeställning:

  • Hur får man bra mätvärde?

Önskvärda resonemang inkluderar flera mätningar och kontroll av mätutrustning. Här är det lämpligt att be dem kontrollera linjalen om det inte redan upptäckt felet.

Avslutande övning är att i en ny EPA diskutera fram en ny och bättre uppgiftsformulering. Därefter bestämmer eleverna på nytt arean av papperet.

Svaren lämnas i ett nytt google-formulär, gör en egen kopia av formuläret. Resultatet visas nu återigen upp för eleverna. Förhoppningsvis är nu svaret samstämmigt.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.