Gå direkt till innehållet

En lektion i vilken du som lärare:

Examinerar – eller sätter igång en längre examination – på det sätt som ni kommit överens om i arbetsområdets inledning.
Utvärderar arbetsområdet.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Examination – vem är egentligen en riktigt svensk?

Examination och utvärdering

Till lärare

Ett moment i vilket ni examinerar (eller börjar examinera) arbetsområdet på det sätt ni kommit överens om i arbetsområdets inledning. 

 

Förbered

Förbered lektionen genom att ta fram det material som behövs för den examination ni kommit överens om. 

 

Genomför

Förslag på examinationer för eleverna:

  • Eleverna skriver en insändare på temat ”Vem är egentligen en riktig svensk” och hänvisar till texten tillbaka till saker de lärt sig under arbetsområdet.
  • Eleverna skriver en argumenterande text till en invandringskritisk hemsida som pratar om koncept som ”Sverige åt svenskarna” med syfte att problematisera dessa idéer.

Till elever

I detta moment examinerar ni arbetsområdet på det sätt ni kommit överens om i början.

Följ instruktionerna, var noga med att fråga om det är något som är oklart innan du kör igång och se till att låta någon annan elev eller person du litar på ta del av ditt resultat (om det till exempel handlar om en uppsats eller en presentation) och ge dig återkoppling innan du låter din lärare se och examinera det.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Utvärdering

Examination och utvärdering

Till lärare

Arbetsområdets sista moment. Dags för eleverna att utvärdera arbetsområdet.

Förbered momentet innan lektionen genom att ta fram eventuella formulär för utvärdering som du vill använda.

Utvärdera med eleverna: vad har varit bra och vad kan göras bättre till nästa gång?

 

 

Till elever

Dags att utvärdera arbetsområdet.Vad har varit bra och lärorikt och vad kan göras bättre nästa gång?

Fundera både på vilket sätt som arbetsområdet hade kunnat göras annorlunda för att du skulle kunna lära dig mer och först snabbare och/eller bättre och på vad din lärare skulle kunna göra annorlunda för att arbetsområdet ska bli bättre om din/dina lärare bestämmer sig för att göra det igen med en ny klass. Tänk på principerna för god återkoppling: var konkret och tydlig och ge förslag till förbättringar om du har några.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.