Gå direkt till innehållet

En lektion i vilken du som lärare:

  • Går igenom förekomsten av den kritik mot invandring som finns i Sverige (och Europa).
  • Hjälper eleverna att se var gränserna går mellan att vara kritisk mot invandring och att hänge sig till rasism.
  • Förklarar de mekanismer som gör att människor lätt hamnar snett i sin vilja att intellektualisera saker de är rädda för.

Lektionen kan med fördel fördjupas med moment ur arbetsområdet ”Mönsterigenkänning på gott och ont” som också ligger på Malmö delar och i större djup tar upp samma koncept.

Avsluta lektionen med att sammanfatta dagen lektion och ta ut riktningen för nästa lektion: Så vem är egentligen en riktigt svensk?

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Översikt över de vanligaste strömningarna i svensk invandringskritik

Kritik mot invandring, var går gränsen för rasism?

Till lärare

Ett moment i vilket du som lärare går igenom de vanligaste strömningarna i svensk invandringskritik. 

 

Förbered

Förberedlektionen genom att plocka fram och gå igenom relevant material – det bifogade eller egentillverkat. Eftersom denna lektion kan tänkas ligga på Malmö delar i många år är det rimligt att stämma av och uppdatera med förändringar i kritiken mot invandring i takt med att de sker. 

 

Genomför

Inled att förklara för eleverna vad momentet ska handla om. Gör tydligt att den kritik mot invandring som du ska redogöra för inte på något sätt måste vara fakta och att det inte är du som lärare som tycker detta. Du har bara saxat fram de vanligaste dragen i kritik mot invandring till Sverige och nu redogör du för dessa drag. En diskussion om dessa argument – med jämförelser med relevant fakta – kan göras i nästa moment.

Gå sedan igenom den vanligaste invandringskritiken/kritiken mot invandrare som förekommer i Sverige. Läs den direkt från det bifogade dokumentet eller låt eleverna själv få läsa och fundera över dokumentet.

Till elever

I detta moment tittar ni på de argument som förs fram mot de grupper i Sverige som är kritiska till invandring till Sverige. Vad är det de säger och tycker egentligen?

I Sverige finns det många personer och grupper som inte gillar invandring. Det finns ju till och med ett parti i riksdagen vars huvudfråga handlar om just att minska invandring till vår land. Din lärare redogör för några av de vanligaste åsikterna som dessa personer och grupper för fram. Det är inte nödvändigtvis fakta utan lärare för bara fram vad de invandringskritiska grupperna säger. I nästa moment kan ni diskutera det som förs fram och jämföra det med den fakta kring invandring som finns. Medan du lyssnar fundera på:

  • Hur många av åsikterna och argumentet har du hört förr?
  • Hur många av dem tänker du på som fakta och hur många av dem tänker du på som åsikter?

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Är du rasist, eller? Var går gränsen mellan att vara kritisk mot invandring och att vara rasist?

Kritik mot invandring, var går gränsen för rasism?

Till lärare

Ett moment i vilket du som lärare kortfattat går igenom  skillnaden mellan kritik mot invandring och rasism och också förklarar de mekanismer som många gånger ligger bakom rasismen i det som sägs av invandrings- och invandrarfientliga grupper. 

 

Förbered

Förbered lektionen genom att plocka fram och gå igenom materialet du vill använda – det bifogade eller eget. 

 

Genomför

Gå igenom din presentation (bifogad till momentet) Förtydliga och svara på frågor vi behov.

Be eleverna att lyssna och fundera under tiden presentationen pågår. Gör tydligt att det måste få vara okej att känna oro för saker som är obekanta för en. Det är mänskligt att vilja dela in saker i ett vi och dom. Vi människor gör det hela tiden. Samtidigt är det helt enkelt inte okej att klumpa ihop människor, berätta lögner om dem och låta sin rädsla och oro förvandlas till rasism.

Be dem sammanfatta presentationen i en punktlista som en sorts ”Undvik att göra det här om du inte vill uttrycka dig rasistiskt”

Diskutera sedan presentationen med eleverna och be om exempel på deras punktlistor. Vid behov: hjälp till att sammanställa en lista för hela klassen.

Försäkra dig om att eleverna förstått det du vill få fram. 

Till elever

I detta moment tittar ni på vad som är skillnad mellan att vara invandrings- och och invandrarkritisk och att vara rasist. Målet är att du i slutet av lektionen känner att du ser och förstår skillnaden.

Ta del av presentationen som visar på skillnaden mellan att vara invadringskritisk och att vara rasistisk.

Medan du lyssnar: försök skriva ner skillnaderna som en punktlista under rubriken ”Undvik att göra det här om du inte vill uttrycka dig rasistiskt”

Tänk också igenom om du själv känner den sortens oro och rädslor som beskrivs i presentationen. Fundera på vad du gjort eller gör med den. Jobbar du med din rädsla och oro eller försöker du bygga ihop en förklaring som går upp på att de som du är rädda eller orolig för är dumma som grupp?

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Är de vanligaste strömningarna i svensk invandringskritik rasistiska?

Kritik mot invandring, var går gränsen för rasism?

Till lärare

Ett moment i vilket du som lärare går nu går tillbaka till de vanligaste strömningarna i svensk invandringskritik och tittar på om de uttrycker rädslor eller om de klumpar ihop grupper på ett rasistiskt sätt. 

 

Förbered

Förbered lektionen genom att plocka fram och gå igenom presentationen materialet. Förbered ståndpunkter och förklaringar. 

 

Genomför

Gå tillbaka till  de strömningar som lyfts fram i momentet ”Översikt över de vanligaste strömningarna i svensk invandringskritik” och be eleverna fundera på om det handlar om rasism – enligt den definition som diskuterats under momentet ”Är du rasist eller? Var går gränsen mellan att vara kritisk till invandring och att vara rasistisk?”

Överlag kan man väl säga att i generella ordalag så kan en hel del av kritiken mot invandringen i Sverige sägas hålla sig på rätt sida gränsen men – lite krasst – att så fort de som är kritiska mot invandring ska konkretisera eller exemplifiera så hamnar de ofta i rasistiska resonemang där egenskaper tillskrivs hela grupper.

Till elever

I det här momentet jämför ni några av de idéer och de citat som förts fram under momentet ”Översikt över de vanligaste strömningarna i svensk invandringskritik” med den defintion som diskuterats under momentet ”Är du rasist eller? Var går gränsen mellan att vara kritisk till invandring och att vara rasistisk?”

Fundera på om du tycker att den allmänna kritiken som först sammanfattats är invandrarkritiskt eller rasistisk. Fundera sedan på de specifika uttalandena som finns med och som uttalats av invandringskrtitiska politiker debattörer. Är dessa invandrarkritiska eller rasistiska?

Deltag i diskussionen.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.