Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

88 träffar

Ett mjukare Malmö

På den här sidan hittar du stödmaterial att använda i undervisningen kopplat till arbetet Ett mjukare Malmö. Även om materialet riktar sig främst till årskurs 5 kan stödmaterialet här på sidan använda...

Grooming, sexuella trakasserier och sexuella övergrepp – för högstadiet

Välkommen hit! Här hittar du två lektioner om livet på nätet. Lektionen ”Vem är vem på nätet?” handlar om falsk identitet på nätet. I lektionen ”Är det delbart” får eleverna ti...

Grooming, sexuella trakasserier och sexuella övergrepp – för mellanstadiet

Här hittar du två lektioner ”Snusk på Snapchat” och ”Värsta bästa nätet”. Båda lektionerna baseras på två böcker om livet på nätet. Lektionerna ger dig ett färdigt upplägg med...

Grooming, sexuella trakasserier och sexuella övergrepp – för lågstadiet

Här hittar du två lektioner om grooming, sexuella trakasserier och sexuella övergrepp. Du hittar också extramaterial med tips på böcker, filmer och ytterligare länkar. I lektionen ”Nollan och n...

Sex och samlevnad – alla åldrar

Välkommen till Malmö Delars forum för sex och samlevnad! Här ska ni kunna hitta vägledning, inspiration, goda exempel, övningar och bra material. Allt ni hittar här går hand i hand med Skolverkets sty...

Lärarhandledning till boken: Antons anekdoter – experiment, kärlek och pinsamheter

I denna lärarhandledning lyfts exempel kring: Naturvetenskapliga fenomen och experiment Språkutvecklande övningar och läsförståelse Övningar som tränar grundläggande värden som anges i kapitel 1 och...

Grooming, sexuella trakasserier och sexuella övergrepp

Välkommen till arbetsområdet grooming, sexuella trakasserier och sexuella övergrepp. Här hittar du lektionsmaterial att ta med dig in i klassrummet för att öka elevernas kunskap.

Barns rättigheter nu och då

Arbetsområdet är uppbyggd på tre lektioner. Lektion 1 kommer ni att jobba med barnkonventionen, inte med alla artiklar, men barnen ska få kännedom om att den finns och vad som finns i den och varför den behövs. Lektion 2 jobbar ni med historien bakom, varför behöver barn regler för hur de ska leva, vad har hänt historiskt för att vuxna måste ha lagar att följa? Lektion 3 knyter ni tillsammans ihop säcken. 

Lärarhandledningar inför besök på ”Judiskt kunskapscenter”

Judiskt kunskapscenter i Malmö synagoga tar emot bokade besök till både visningar och workshops med syftet att öka kunskapen om judisk kultur och historia, judiskt liv samt att motverka antisemitism. Här hittar du lärarhandledningar till de olika program du kan besöka på Judiskt kunskapscenter.

Känslor och värdegrundsarbete

Att ha ett ordförråd för känslor är en viktig del i att kunna förstå, uttrycka och bemöta sina egna och andras känslor. Med det här upplägget får eleverna möjlighet att identifiera och definiera olika känslor och värdegrundsord