Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

88 träffar

Kubbspel och värdegrundsarbete

Sällskapsspelet Kubb är en återkommande tradition under vår- och sommarperioderna i Sverige. Men kubb kan också bli ett verktyg för att arbeta med värdegrund i förskolan. På Tröskans förskola har barnen både fått lära sig spela kubb och öva på att vara goda medmänniskor.

Öppna Malmö – Hur ser din drömstad ut?

Den här resursen tar sin avstamp i “Öppna Malmö Vision 2050” som samlar unga i vår stad med syftet att alla i Malmö ska kunna vara stolta över sin bakgrund och identitet och leva i staden som jämlikar. Resursen leder så klart vidare till vilka visioner dina elever har!

Om Barnkonventionen – ett heltäckande upplägg

Här får du ett färdigt, välstrukturerat och elevaktivt upplägg att använda i ditt klassrum. Upplägget tar sin utgångspunkt i Barnkonventionen (främst artiklarna 2, 3, 6 och 12).

Earth Hour – vad kan du göra?

Earth Hour närmar sig och det finns massor att hitta på! Kika in i resursen och lär dig mer om varför människor över hela världen släcker lampor under en timme?

Om konspirationsteorier med Andreas Önnerfors

Forskning har visat att elever som inte är socialt och känslomässigt väl anslutna löper större risk att hamna i konspirationsteoriernas fällor. Detta föreläsnings- och utbildningspaket med Andreas Önnerfors, professor i idéhistoria, riktar sig till dig som i den pedagogiska vardagen möter konspirationsteorier, desinformation och informationspåverkan.

Lärarhandledning till boken ”Stolt jude”

I den här resursen finner du boken Stolt Jude som har skapats utifrån och med inspiration av ett instagramkonto med samma namn. Instagramkontot startades av judiska ungdomsförbundet 2015 och är ett stafettkonto där olika personer varje vecka berättar om sin judiska liv.

Samtal med elever om oroande händelser

Planerar du att ha samtal med dina elever om oroande händelser i omvärlden? Läs gärna vidare om du känner dig osäker på hur vi vuxna kan prata med barn på ett bra sätt om ämnen som väcker oro.

Den svartsjuke greven – en övning kring hederskultur

En svartsjuk greve åker på resa och förbjuder sin hustru att lämna slottet medan han är borta. Det efterföljande kärleks- och svartsjukedramat slutar i tragedi och eleverna sätts att reda ut vem som ä...

Vi, de polska judarna

I den här resursen presenteras en övning där eleverna får läsa in sig på en verklig person med polsk - judisk identitet för att sedan få frågor som de ska ta ställning kring.

Kommentarer om kommentarer

TEMAT ”SPRÅKBRUK” BESTÅR AV FÖLJANDE OMRÅDEN: Kommentarer om kommentarer Prata med emojis I det här området möter eleverna kommentarer som är vanligt förekommande på nätet. De får själva...