Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

85 träffar

Kubbspel och värdegrundsarbete

Sällskapsspelet Kubb är en återkommande tradition under vår- och sommarperioderna i Sverige. Men kubb kan också bli ett verktyg för att arbeta med värdegrund i förskolan. På Tröskans förskola har barnen både fått lära sig spela kubb och öva på att vara goda medmänniskor.

Samtal med elever om oroande händelser

Planerar du att ha samtal med dina elever om oroande händelser i omvärlden? Läs gärna vidare om du känner dig osäker på hur vi vuxna kan prata med barn på ett bra sätt om ämnen som väcker oro.

Öppna Malmö – Hur ser din drömstad ut?

Den här resursen tar sin avstamp i “Öppna Malmö Vision 2050” som samlar unga i vår stad med syftet att alla i Malmö ska kunna vara stolta över sin bakgrund och identitet och leva i staden som jämlikar. Resursen leder så klart vidare till vilka visioner dina elever har!

Om Barnkonventionen – ett heltäckande upplägg

Här får du ett färdigt, välstrukturerat och elevaktivt upplägg att använda i ditt klassrum. Upplägget tar sin utgångspunkt i Barnkonventionen (främst artiklarna 2, 3, 6 och 12).

Den svartsjuke greven – en övning kring hederskultur

En svartsjuk greve åker på resa och förbjuder sin hustru att lämna slottet medan han är borta. Det efterföljande kärleks- och svartsjukedramat slutar i tragedi och eleverna sätts att reda ut vem som ä...

Vi, de polska judarna

I den här resursen presenteras en övning där eleverna får läsa in sig på en verklig person med polsk - judisk identitet för att sedan få frågor som de ska ta ställning kring.

Kommentarer om kommentarer

TEMAT ”SPRÅKBRUK” BESTÅR AV FÖLJANDE OMRÅDEN: Kommentarer om kommentarer Prata med emojis I det här området möter eleverna kommentarer som är vanligt förekommande på nätet. De får själva...

Internationella kvinnodagen

Sedan 1977 är den 8 mars en officiell dag som heter "Internationella kvinnodagen". Dagen uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Dagen instiftades dock redan 1910 med syftet att lyfta kraven på kvinnliga rättigheter och framförallt rösträtt.

Att synliggöra språkliga resurser i klassrummet!

Vet du vilka språkliga resurser som finns i ditt klassrum? Använd det här enkla upplägget för att starta arbetet med att synliggöra språken.

Sexualitet, samtycke och relationer på distans

Sexualitet, samtycke och relationer handlar mycket om möjligheten att reflektera tillsammans med andra under trygga former. Distansundervisningen kommer med potentialen att utforska hur elever kan sam...