Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

58 träffar

RÄTT ELLER FEL PÅ NÄTET

TEMAT ”RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER ” BESTÅR AV FÖLJANDE OMRÅDEN: Klassens regler på nätet Rätt eller fel på nätet I det här området lär sig eleverna om vilka rättigheter, friheter och s...

CIRKELN – ETT VERKTYG FÖR LIKVÄRDIGHET

Cirkeln är ett verktyg som hjälper oss pedagoger att bli medvetna om hur alla barnen på förskolan har det. Den handlar på sätt och vis om likvärdighet så att vi kan skapa goda förutsättningar för alla...

PRATA MED EMOJIS

TEMAT ”SPRÅKBRUK” BESTÅR AV FÖLJANDE OMRÅDEN: Kommentarer om kommentarer Prata med emojis I det här området synliggörs vilka emojis eleverna främst använder när de kommunicerar med varan...

KOMMENTARER OM KOMMENTARER

TEMAT ”SPRÅKBRUK” BESTÅR AV FÖLJANDE OMRÅDEN: Kommentarer om kommentarer Prata med emojis I det här området möter eleverna kommentarer som är vanligt förekommande på nätet. De får själva...

KÄRLEK OCH HAT PÅ SOCIALA MEDIER

TEMAT ”MIN DIGITALA VARDAG” BESTÅR AV FÖLJANDE OMRÅDEN: Värdegrund och sociala medier Kärlek och hat på sociala medier I det här området reflekterar eleverna över hur deras eget mående p...

VÄRDEGRUND OCH SOCIALA MEDIER

TEMAT ”MIN DIGITALA VARDAG” BESTÅR AV FÖLJANDE OMRÅDEN: Värdegrund och sociala medier Kärlek och hat på sociala medier I det här området pratar eleverna med varandra om sociala medier. ...

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN

Sedan 1977 är den 8 mars en officiell dag som heter ”Internationella kvinnodagen”. Dagen uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Dagen instiftades dock redan...

KOM IGÅNG MED SNACKET KRING PSYKISK OHÄLSA

Syftet med denna resurs är att få igång diskussioner kring ett ämne som är högst aktuellt och tillsammans i grupp få reagera.  Tidsåtgång: ca 60 min Läroplan ”Ungdomars identiteter, livsstilar och väl...

ATT FÖRBEREDA FÖR DET VÄRSTA

  När en terroristattack inträffar kommer barnen att höra om det på ett antal olika sätt, varav några kan vara felaktiga, osäkra eller baserade på rykten eller spekulationer. Varhelst det händer kan h...

SEXUALITET, SAMTYCKE OCH RELATIONER PÅ DISTANS

Sexualitet, samtycke och relationer handlar mycket om möjligheten att reflektera tillsammans med andra under trygga former. Distansundervisningen kommer med potentialen att utforska hur elever kan sam...