Gå direkt till innehållet

Välkommen till arbetsområdet grooming, sexuella trakasserier och sexuella övergrepp. Här hittar du lektionsmaterial att ta med dig in i klassrummet för att öka elevernas kunskap. Materialet vänder sig till alla stadier. 

Missa inte viktiga begrepp och vart du vänder dig om om något har hänt eller om någon uppvisar ett riskbeteende. Nedan hittar du också hur du kan inleda arbetsområdet med det vi kallar för en balans mellan frisk- och riskperspektiv.


Viktiga begrepp

 • Grooming

Läs om begreppet ”grooming” på Novahuset.

Läs om begreppet ”grooming” på Polisen.

 

 • Sexuella trakasserier

Läs om begreppet ”sexuella trakasserier” på UMO.

 

 • Sexuella övergrepp

Läs om ”sexuella övergrepp” på BUB.

 


Vart vänder jag mig om något har hänt?

 

Kurator

Man kan alltid vända sig till kurator eller skolsköterska på skolan. Oavsett om man är barn, ungdom, förälder eller lärare.

 

Unizon

Unizons jourer finns här för dig när du behöver stöd. Chatta, ring eller besök dem. De finns över hela Sverige. Här hittar du kontaktuppgifter till Unizon. 

 

Bris 

Är man under 18, ring BRIS på telefonnummer 116 111.

 

Kriscentrum – stöd i Malmö stad

Kriscentrum för barn och ungdomar hjälper till att bearbeta de övergrepp som man varit utsatt för. Detta sker genom bearbetande samtal. Behandlingen anpassas efter barnets ålder, mognad och behov. Anpassade hjälpmedel används.

För att få hjälp av Kriscentrum för barn och ungdomar ska man vända dig till Socialtjänsten i det område man bor i. Socialtjänsten har öppet under kontorstid.

 

Polisen

Vid akuta situationer, ring polisen på telefonnummer 112. Om man har blivit utsatt för ett övergrepp rekommenderas att man gör en polisanmälan.


Om någon uppvisar ett riskbeteende

 

Prentvell

Kontakta Prentvell om man som vuxen är orolig för att någon man känner har ett gränsöverskridande beteende. Det går även bra att kontakta dem om man känner att man ligger i riskzonen för att ett gränsöverskridande beteende, eller inser att man redan har ett gränsöverskridande beteende. 

Prentvell nås på telefonnummer 020 – 66 77 88. 

Här hittar du mer information om Prentvell. 

 

Kriscentrum – stöd i Malmö stad

På Kriscentrum kan även barn och ungdomar som utsatt andra barn för sexuella övergrepp få stöd och hjälp. Då kan man vända sig till Socialtjänsten där man bor för att få hjälp. Socialtjänsten har öppet under kontorstid.


Börja med en balans mellan risk- och friskfaktorer

Det är ofta lättare att tala om vad vi vill förhindra, än att tala om vad vi vill stärka och stimulera: Det kan handla om ämnen som jämlika relationer, vänskap/kamratskap, bättre psykisk och fysisk sexuell hälsa, självkänsla och stärkt identitet och ett gott skolklimat.

Tänk dock på att hur vi som lärare inleder undervisningen spelar roll för elevernas möjligheter att ta till sig undervisningen. Detta gäller särskilt när vi ska undervisa om risker och svåra teman. Forskningen visar att vi behöver inleda med friskperspektiven, det livsbejakande och roliga för att sen övergå till att undervisa och arbeta med riskperspektiven. Detta är en enkel pedagogisk och didaktisk uppbyggnad som gör stor skillnad för våra elever.

 

Hans Olsson från RFSU vägleder

Pedagogiskt fungerar det bäst när vi går från det främjande perspektivet till det förebyggande perspektivet – från frisk till risk. Kika gärna på klippet “Så har du ett främjade perspektiv” (6.03 min) av Hans Olsson innan du börjar planera din undervisning. Han förklarar varför det är viktigt att inleda med ett främjande perspektiv. 

Använd dig också gärna av följande tips på hur du kan inleda utifrån friskperspektivet inför undervisning om grooming, sexuella trakasserier och sexuella övergrepp:

 1. Brainstorma tillsammans med eleverna:
 • Hur är och beter sig en trygg vuxenperson?
 • Hur känner vi igen trygga vuxna?
 1. Låt eleverna skriva individuella listor över vilka trygga vuxna de ha i sitt liv – vem de skulle prata med om något jobbigt skulle hända.
 2. Låt eleverna skriva individuella listor på vem man kan prata med på skolan om något jobbigt skulle hända. Låt gärna eleverna tipsa varandra.
 3. Brainstorma tillsammans med eleverna om vad som kan vara roligt med internet.
 4. Brainsorma tillsammans med eleverna om varför det kan var spännande och roligt att dela bilder på nätet.
 5. Brainstorma tillsamman med eleverna om strategier för att dela bilder på nätet, så att delandet sker tryggt. 
 6. Undervisa om samtycke och samspel. Du hittar material om sexualitet, samtycke och relationer på KOMIN: kapitel 4, avsnitt 12.

När eleverna fått ägna sig åt friskperspektivet en stund kan ni sen gå över till att låta undervisningen handla om riskperspektivet.


En film om Grooming med Maria Dufva

Här hittar du filmen Grooming – vad varje vuxen bör veta och hur vi pratar om det med barn (33 min). Maria Dufva är kriminolog och författare.

 

Frågor till filmen om grooming

 

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet