Gå direkt till innehållet

Det här stödmaterialet kan främja förståelsen för och skapa positiva attityder till flerspråkighet i skolmiljön. Språk och språkutveckling står i nära samspel med lärande, kommunikation, känsla av sammanhang och identitetsutveckling.

Enligt Barnkonventionen har varje barn rätt att använda sina egna språk, sina namn och sina egna kulturer. Det är därför av stor vikt att vara intresserad av och respektera elevernas olika språkliga förmågor, samt att uppmuntra eleverna att använda sina olika språk och ge dem möjlighet att göra det. Dessutom innebär det pedagogiska vinster för lärare att vara medvetna om och kartlägga elevernas språkliga bakgrund för att kunna stödja deras lärande på ett meningsfullt sätt.

Materialet består av tre delar:

  1. En kort beskrivning av Skolverkets obligatoriska kartläggningsmaterial för nyanlända elever och hur läraren kan tänka kring den information som framkommer där.
  2. En kartläggning av elevens språkdomäner för att se i vilka sammanhang och i vilken utsträckning eleven använder sina olika språk.
  3. Aktiviteter som kan genomföras tillsammans med eleverna och som kan ligga till grund för diskussion och reflektion kring språk och språkanvändning.

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.