Gå direkt till innehållet

Det är inte lätt att vara människa.

Vår existens är bitvis kantad av sorg och motgångar och även när det mesta i livet går bra fylls vardagen ändå av frestelser och situationer där olika önskningar, känslor och förpliktelser krockar och kräver svåra beslut. Att vara tonåring gör det inte lättare: att hitta sin egen identitet samtidigt som man frigör sig från vuxenvärlden och både utsätts och utsätter andra för grupptryck av alla sorter. Nej, det är sannerligen inte lätt att vara människa.

Detta arbetsområde handlar om att göra det rätta och ger eleverna en grundläggande kunskap om sätt att tänka kring vad som är rätt och fel. Det introducerar begrepp lämpliga för samtalet, orienterar eleverna i de olika etikskolor som existerar och låter dem öva och diskutera utifrån konkreta situationer. Framförallt svarar detta arbetsområde på en längtan från elevers sida att prata om dessa saker – något som du som lärare kommer att märka så fort du öppnar upp diskussionen.

PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Etikskolorna

En lektion i vilken du som lärare: Introducerar några av de etikskolor som finns och förklarar vad de står för med konkreta exempel kopplade till verkligheten. Gör den klassiska övningen Heinz dilem...

Låt oss öva på att bena ut etiska dilemman

En lektion i vilken du som lärare: Med utgångspunkt från den mall för hur etiska problem ska angripas och benas ut som ni använder (den bifogade mallen eller en egentillverkad) så övar eleverna på ett...

Examinationsdags!

En lektion i vilken du som lärare: Går igenom den examination som bestämts tillsammans med eleverna. Sätter igång examinationen och handleder eleverna medan dessa jobbar med examinationen. Avsluta lek...

Utvärdering

En lektion i vilken du som lärare: Med elevernas hjälp utvärderar ni arbetsområdet.