Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

34 träffar

Vattensafari

Hur rör sig vatten och hur kan vi få syn på det i Malmö? På Augustenborg finns fina förutsättningar både på de gröna taken och bland markens vattenkanaler.

Hjärnan och lässtrategier

Att medvetet arbeta med lässtrategier fyller en didaktisk funktion oavsett ämne och texttyp. Dessutom kommer svårighetsgraden i texter att öka i takt med elevens utbildningsnivå vilket gör strategierna till praktiska verktyg genom hela livet.

Fröer, grodda och odling – fyra odlingsaktiviteter under vintern

Att närma sig odling kan ske på många olika sätt och man behöver inte vänta till att jorden reder sig.  I detta resursmaterialet finns fyra olika aktiviteter om hur man under vintern och tidig vår kan...

Exkursion i nya Linnéträdgården

Linnéträdgården är tänkt som ett utomhusklassrum där barn i sällskap med sina lärare pratar och diskuterar frågor som: Varför ser växter ut som de gör? Varför ger vi dem namn? Och varför är de är så viktiga för oss människor? Här finns förhoppningen att, tillsammans med lärare, kunna väcka barns nyfikenhet, upptäckarglädje och lust att lära i samband med upplevelse.

Tvätta kläder – med naturens tvättmedel

Hur tvättade man kläder innan vi hade den typen av tvättmedel som vi har idag? I den här övningen upptäcker eleverna att både björklöv och kastanjeblad har tvålämne i sig.    Gör så här! Material...

Välkomna till en utedag i Vombs fure!

Välkomna ut i en härlig skånsk skog full av tall och gran och dessutom lärkträd,  björkar och stora ekar! Följ med till en i södra Skåne ganska stor skog (4x4 km) där marken och luften doftar skog och man hör hackspettar, tofsmesar, entitor, kungsfåglar och många andra fåglar. Om man har tur kan man få syn på kronhjortar, dovhjortar, rådjur, ekorrar och en och annan räv.

Förklarande faktatext

Den här resursen tydliggör de språkliga krav som ställs på olika texttyper. Först presenteras ett textexempel och därefter bryts texten ned utifrån syfte, struktur och språkliga drag. Slutligen ges exempel på arbetsgång enligt cirkelmodellen.

Kretseum

Kretseum – Kretslopp & Kunskapscentrum är VA SYD:s pedagogiska verksamhet. Till Kretseum kan skolklasser komma på besök och lära sig mer om den hållbara staden med fokus på vatten och avloppsrenin...

Vad är pedagogiska kartor?

Upptäck din närmiljö genom pedagogiska kartor. Pedagogiska kartor är ett digitalt verktyg för dig som ser fördelarna med utomhuspedagogik och vill inkludera möjligheterna som stadens miljöer ger. Ar...

Augustenborgs takträdgård och ekobostad – stadsgrönt kunskapscentrum

Till Augustenborgs Takträdgård & Ekostad – Stadsgrönt kunskapscentrum kan skolklasser komma och lära sig mer om den hållbara staden. Det finns möjlighet att bland annat lära sig mer om görna...