Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

37 träffar

TVÄTTA KLÄDER – med naturens tvättmedel

Hur tvättade man kläder innan vi hade den typen av tvättmedel som vi har idag? I den här övningen upptäcker eleverna att både björklöv och kastanjeblad har tvålämne i sig.    Gör så här! Material...

Mät djuren på Naturhistoriska museet!

Vem är störst, en fisködla, en bläckfisk eller en mångfoting? I det här interaktiva materialet i 360 grader får eleverna mäta djuren i Naturhistoriska riksmuseets utställning Fossil och evolution. Mat...

Välkomna till en utedag i Vombs fure!

Välkomna ut i en härlig skånsk skog full av tall och gran och dessutom lärkträd,  björkar och stora ekar! Följ med till en i södra Skåne ganska stor skog (4×4 km) där marken och luften doftar sko...

Exkursion i nya Linnéträdgården

I november 2020 öppnades den nya Linnéträdgården i Slottsträdgården här i Malmö. Trädgården, som är utformad som en exkursion likt de Carl von Linné tog sina studenter på under 1700-talet, bygger på e...

FRÖER, GRODDA OCH ODLING – fyra odlingsaktiviteter under vintern

Att närma sig odling kan ske på många olika sätt och man behöver inte vänta till att jorden reder sig.  I detta resursmaterialet finns fyra olika aktiviteter om hur man under vintern och tidig vår kan...

Från gissning till hypotes

I detta resursmaterial ges exempel på hur man kan utveckla hypotesbegreppet. Från att eleverna får gissa till att de får ställa kvalificerade hypoteser och planera undersökningar. Progressionen sker g...

Filer och länkar till ”Vattnets krestlopp”

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

VATTNETS KRETSLOPP

4. VATTNETS KRETSLOPP A) Visa fotografierna från besöket för eleverna. Diskutera tillsammans vad ni gjorde och såg under besöket på Gröna Tak. Skriv ner efterhand som eleverna berättar. Text och bild...

BESÖK PÅ GRÖNA TAK-INSTITUTET

3. BESÖK PÅ GRÖNA TAK-INSTITUTET A) Om ni inte har bokat besök på Grönatakinstitutet/Augustenborgs botaniska takträdgård görs detta via hemsidan https://greenroof.se/skolmaterial/ Information om besök...

Filer och länkar till ”Sagor från taket”

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.