Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

37 träffar

SAGOR FRÅN TAKET

2. SAGOR FRÅN TAKET A) Under besöket på Gröna tak institutet kommer ni att lyssna på fyra olika sagor. För att förbereda eleverna tittar ni på sagorna tillsammans i filmen Jakten på vattnet (alla dela...

Filer och länkar till ”Vattenpölen”

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

VATTENPÖLEN

1. VATTENPÖLEN Fotografera händelseförloppen under moment B till D. Dessa fotografier kommer att användas under F. A) Inled arbetet med att se filmen Vattensafari – Jakten på vattnet. Filmen fin...

VATTENSAFARI

Hur rör sig vatten och hur kan vi få syn på det i Malmö? På Augustenborg finns fina förutsättningar både på de gröna taken och bland markens vattenkanaler. I det här lektionspaketet får eleverna bekan...

KRETSEUM

Kretseum – Kretslopp & Kunskapscentrum är VA SYD:s pedagogiska verksamhet. Till Kretseum kan skolklasser komma på besök och lära sig mer om den hållbara staden med fokus på vatten och avloppsrenin...

VAD ÄR PEDAGOGISKA KARTOR?

Upptäck din närmiljö genom pedagogiska kartor. Pedagogiska kartor är ett digitalt verktyg för dig som ser fördelarna med utomhuspedagogik och vill inkludera möjligheterna som stadens miljöer ger. Ar...

AUGUSTENBORGS TAKTRÄDGÅRD & EKOSTAD – STADSGRÖNT KUNSKAPSCENTRUM

Till Augustenborgs Takträdgård & Ekostad – Stadsgrönt kunskapscentrum kan skolklasser komma och lära sig mer om den hållbara staden. Det finns möjlighet att bland annat lära sig mer om görna...

Kedjan och hjärnan

I följande klipp poängteras kunskapen om att hjärnan alltid kopplar ihop det nya man läser med något man redan kan. Det är så hjärnan lagrar information. Ibland när man redan kan mycket om ett område...

Summatecknet och hjärnan

I klippet får eleverna en förklaring till varför det är så viktigt att sammanfatta det man har läst. Sammanfattningen hjälper dem såväl att koda in det läsa i långtidsminnet som till insikten av att d...

Förstoringsglaset och hjärnan

I det här klippet ligger fokus på att reda ut oklarheter och förklara för eleverna att man ibland måste fortsätta fast det “är tråkigt”. Detta hänger nämligen tätt ihop med hjärnans behov av att spara...