Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

34 träffar
Resursmaterial

Marint kunskapscenter

Marint kunskapscenter Det finns mycket att upptäcka under ytan i Öresund. Som lärare är det inte alltid så lätt att veta riktigt hur man ska gå till väga eller veta vad det är man hittar. Marint kunsk...
Resursmaterial

Sysavs pedagogiska verksamhet

Sysav tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Visionen är att bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer. Hur...
Resursmaterial

Malmö museers skolvisningar

Många besöker Malmö Museer, men med lite hjälp så kan ett besök ge så mycket mer. På Malmö Museer finns det möjlighet att boka skolprogram och visningar för en klass eller grupp. Utbudet är brett och...
Resursmaterial

Instruerande text

Den här resursen tydliggör de språkliga krav som ställs på olika texttyper. Först presenteras ett textexempel och därefter bryts texten ned utifrån syfte, struktur och språkliga drag. Slutligen ges ex...
Resursmaterial

Använd skolans egen energistatistik i undervisningen

Vill du använda skolans energianvändning i undervisningen? Använd tillhörande länk nedan för att kunna läsa hur mycket el för uppvärmning, el övrigt samt varmvatten som använts. Statistiken är uppdela...
Resursmaterial

Från gissning till hypotes

I detta resursmaterial ges exempel på hur man kan utveckla hypotesbegreppet. Från att eleverna får gissa till att de får ställa kvalificerade hypoteser och planera undersökningar. Progressionen sker g...
Resursmaterial

Mall för laborationsrapport: åk 4-6

I den här resursen får du en enkel mall för att lära eleverna skriva en laborationsrapport.
Resursmaterial

Mät djuren på Naturhistoriska museet!

Vem är störst, en fisködla, en bläckfisk eller en mångfoting? I det här interaktiva materialet i 360 grader får eleverna mäta djuren i Naturhistoriska riksmuseets utställning Fossil och evolution.
Lektion

Sagor från taket

2. Sagor från taket A) Under besöket på Gröna tak institutet kommer ni att lyssna på fyra olika sagor. För att förbereda eleverna tittar ni på sagorna tillsammans i filmen Jakten på vattnet (alla dela...
Lektion

Besök på gröna tak-institutet

3. Besök på gröna tak-institutet A) Om ni inte har bokat besök på Grönatakinstitutet/Augustenborgs botaniska takträdgård görs detta via hemsidan greenroof. Information om besöket: Ni behöver ta med er...