Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

36 träffar

Marint kunskapscenter

Marint kunskapscenter Det finns mycket att upptäcka under ytan i Öresund. Som lärare är det inte alltid så lätt att veta riktigt hur man ska gå till väga eller veta vad det är man hittar. Marint kunsk...

Sysavs pedagogiska verksamhet

Sysav tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Visionen är att bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer. Hur...

Instruerande text

Den här resursen tydliggör de språkliga krav som ställs på olika texttyper. Först presenteras ett textexempel och därefter bryts texten ned utifrån syfte, struktur och språkliga drag. Slutligen ges ex...

Kretseum

Kretseum – Kretslopp & Kunskapscentrum är VA SYD:s pedagogiska verksamhet. Till Kretseum kan skolklasser komma på besök och lära sig mer om den hållbara staden med fokus på vatten och avloppsrenin...

Använd skolans egen energistatistik i undervisningen

Vill du använda skolans energianvändning i undervisningen? Använd tillhörande länk nedan för att kunna läsa hur mycket el för uppvärmning, el övrigt samt varmvatten som använts. Statistiken är uppdela...

Från gissning till hypotes

I detta resursmaterial ges exempel på hur man kan utveckla hypotesbegreppet. Från att eleverna får gissa till att de får ställa kvalificerade hypoteser och planera undersökningar. Progressionen sker g...

Mall för laborationsrapport: åk 4-6

I den här resursen får du en enkel mall för att lära eleverna skriva en laborationsrapport.

Mät djuren på Naturhistoriska museet!

Vem är störst, en fisködla, en bläckfisk eller en mångfoting? I det här interaktiva materialet i 360 grader får eleverna mäta djuren i Naturhistoriska riksmuseets utställning Fossil och evolution.

Vattenpölen

1. Vattenpölen Fotografera händelseförloppen under moment B till D. Dessa fotografier kommer att användas under F. A) Inled arbetet med att se filmen Vattensafari – Jakten på vattnet. Filmen fin...

Besök på gröna tak-institutet

3. Besök på gröna tak-institutet A) Om ni inte har bokat besök på Grönatakinstitutet/Augustenborgs botaniska takträdgård görs detta via hemsidan greenroof. Information om besöket: Ni behöver ta med er...