Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

36 träffar

Vattnets kretslopp

4. Vattnets kretslopp A) Visa fotografierna från besöket för eleverna. Diskutera tillsammans vad ni gjorde och såg under besöket på Gröna Tak. Skriv ner efterhand som eleverna berättar. Text och bild...

Sagor från taket

2. Sagor från taket A) Under besöket på Gröna tak institutet kommer ni att lyssna på fyra olika sagor. För att förbereda eleverna tittar ni på sagorna tillsammans i filmen Jakten på vattnet (alla dela...

3. Lässtrategier och hjärnan

Följande fyra klipp riktar sig till eleverna med syftet att koppla ihop lässtrategierna med hjärnan. Klippen förutsätter att eleverna redan känner till lässtrategierna. En del av strategierna får stör...

2. Hjärnan och lärande

När man förstår en del grundläggande principer om hjärnan och lärande kan man också välja effektiva strategier för sitt läsande och lärande. Genom att koppla hjärnan och lärande till lässtrategierna f...

Frågetecknet och hjärnan

Följande klipp förklarar vikten av att förstå texten, att den betyder något. Utan förståelse är det svårt att minnas. Att läsa en text man inte förstår kan skapa en känsla av meningslöshet, vilket sän...

Filer och länkar till ”Vattenpölen”

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Filer och länkar till ”Sagor från taket”

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Filer och länkar till ”Vattnets krestlopp”

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Kedjan och hjärnan

I följande klipp poängteras kunskapen om att hjärnan alltid kopplar ihop det nya man läser med något man redan kan. Det är så hjärnan lagrar information. Ibland när man redan kan mycket om ett område...

Summatecknet och hjärnan

I klippet får eleverna en förklaring till varför det är så viktigt att sammanfatta det man har läst. Sammanfattningen hjälper dem såväl att koda in det läsa i långtidsminnet som till insikten av att d...