Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

37 träffar

BESÖK PÅ GRÖNA TAK-INSTITUTET

3. BESÖK PÅ GRÖNA TAK-INSTITUTET A) Om ni inte har bokat besök på Grönatakinstitutet/Augustenborgs botaniska takträdgård görs detta via hemsidan https://greenroof.se/skolmaterial/ Information om besök...

VATTNETS KRETSLOPP

4. VATTNETS KRETSLOPP A) Visa fotografierna från besöket för eleverna. Diskutera tillsammans vad ni gjorde och såg under besöket på Gröna Tak. Skriv ner efterhand som eleverna berättar. Text och bild...

3. LÄSSTRATEGIER OCH HJÄRNAN

Följande fyra klipp riktar sig till eleverna med syftet att koppla ihop lässtrategierna med hjärnan. Klippen förutsätter att eleverna redan känner till lässtrategierna. En del av strategierna får stör...

VATTENPÖLEN

1. VATTENPÖLEN Fotografera händelseförloppen under moment B till D. Dessa fotografier kommer att användas under F. A) Inled arbetet med att se filmen Vattensafari – Jakten på vattnet. Filmen fin...

2. HJÄRNAN OCH LÄRANDE

När man förstår en del grundläggande principer om hjärnan och lärande kan man också välja effektiva strategier för sitt läsande och lärande. Genom att koppla hjärnan och lärande till lässtrategierna f...

Spåkulan och hjärnan

Klippet handlar om vikten av förförståelse kopplat till hjärnans behov av att se mönster och förmåga att fylla i delar som saknas. Lika viktigt är det för eleverna att aktivera sina långtidsminnen kri...

Filer och länkar till ”Vattenpölen”

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Filer och länkar till ”Sagor från taket”

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Filer och länkar till ”Vattnets krestlopp”

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Kedjan och hjärnan

I följande klipp poängteras kunskapen om att hjärnan alltid kopplar ihop det nya man läser med något man redan kan. Det är så hjärnan lagrar information. Ibland när man redan kan mycket om ett område...